Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Nota simple registral

Nota simple registral

Si estàs pensant a comprar un habitatge és important que, abans de donar un senyal o fins i tot pagar i signar el contracte d'arres, coneguis la situació jurídica de l'immoble per evitar sorpreses durant el procés de compravenda.

La nota simple és un document merament informatiu que pots obtenir al Registre de la Propietat. Per tenir aquest document només cal comunicar al Registre que hi ha un interès legítim de comprar l'habitatge.

A la nota simple podràs consultar qui són les persones propietàries de l'immoble, les possibles càrregues que té l'habitatge, hipoteques pendents de pagament, usdefruits, condicions resolutòries, gravàmens associats o les limitacions d'ús que pugui tenir.

Quan pots necessitar la nota simple d'un immoble?

A l'hora de demanar un préstec hipotecari, hauràs incorporar la nota simple a la documentació relativa a l'expedient de compravenda. En la taxació d'un immoble, és obligatori tenir aquest document a mà i lliurar-lo al taxador que faci la visita. Aquest document no pot tenir més de tres mesos d'antiguitat des de la data en què s'emet la còpia.

Quina informació pots trobar a la nota simple?

La nota simple inclou dades rellevants de l'immoble relatives a la seva descripció, ubicació, extensió, titularitat o data d'adquisició, dividides en diversos apartats. Entre aquests apartats trobem:

  • Finca registral
    En aquest apartat s'identifica el tipus d'immoble: si és al camp, a la muntanya, en un poble o urbà. També trobem la seva extensió o metres quadrats, l'orientació, els límits o els usos d'aquesta finca (per exemple, si és una local comercial) i el seu número únic de registre (CRU o IDUFIR).
  • Titularitat de l'immoble
    Aquí podràs conèixer el nom i les dades fiscals del propietari o els titulars de l'habitatge. A més, el caràcter privatiu o lucratiu del bé, la forma d'adquisició (per exemple si és una herència, per títol de compravenda, etc.). En general, també es registra el nom del notari autoritzant de l'escriptura i la data.
  • Càrregues de la finca
    Sens dubte, la dada més important del document. L'immoble en qüestió pot tenir registrades càrregues o gravàmens reals en forma d'hipoteques o limitacions a l'ús. Les càrregues inscrites són una dada molt important, ja que podràs conèixer quin tipus de deute pendent té l'habitatge en relació amb l'incompliment de les quotes de la hipoteca i, d'altra banda, les obligacions que té el titular de l'immoble gravat i que adquiriria el nou propietari en cas que el propietari actual no regularitzi aquestes obligacions econòmiques.

A més

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.

Portal immobiliari

Si estàs buscant casa, fes una ullada al nostre portal: 100% de finançament en tots els nostres immobles.
més detalls sobre Portal immobiliari