Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Compte corrent

Compte corrent

Un compte corrent és un tipus de dipòsit a la vista que permet al client dipositar una quantitat de diners a l'entitat bancària i disposar d'aquests diners quan vulgui a través de la retirada en efectiu a l'oficina del banc o als caixers automàtics o mitjançant el pagament amb targeta.  

Aquest tipus de comptes són els més habituals i ofereixen una àmplia varietat d'operatives, entre les quals s'inclouen totes aquelles gestions que habitualment realitzem a través d'una entitat bancària: domiciliar pagaments, ingressar o retirar diners, domiciliar ingressos, associar targetes de crèdit i dèbit, o contractar altres productes bancaris associats als comptes corrents.

Els comptes corrents poden tenir un o diversos titulars i, per tant, ser utilitzats per més d'una persona.

És habitual que aquest tipus de comptes tinguin alguna comissió associada, tot i que cada vegada està més estès l'ús de la modalitat en línia. Els comptes corrents en línia són contractades directament pels clients a través d'Internet i, en molts casos, tenen comissions molt reduïdes i fins i tot inexistents.