Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Minusvàlua

Minusvàlua

En termes financers, parlem de minusvàlua per referir-nos a la pèrdua de valor que es produeix per la diferència entre el preu de compra i el menor preu de venda de les participacions d'un fons d'inversió.

El mercat pateix fluctuacions constants. Aquestes variacions en els seus valors es denominen plusvàlues quan els preus augmenten; per contra, quan aquests valors disminueixen s'anomenen minusvàlues. La minusvàlua pot afectar el preu de títols, valors o immobilitzat.

Tant la plusvàlua com la minusvàlua són una dada important que s'ha de registrar en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En cas que el resultat de l'exercici fiscal indiqui que el balanç de pèrdues i guanys és negatiu, aquest import es podria compensar mitjançant el saldo positiu en aquest mateix període de l'altre component de la base imposable de l'estalvi. Aquesta base imposable de l'estalvi està composta principalment per rendiments de capital mobiliari derivats d'interessos de comptes, bons, obligacions i dividends.

Aquesta compensació de les pèrdues amb el saldo positiu del mateix període té un límit que se situa en el vint per cent del saldo positiu. En cas que, un cop aplicada la compensació, el saldo continués sent negatiu, aquest import podria ser compensat durant els quatre anys següents.

Aquesta compensació mai no es podrà realitzar amb aquells ingressos procedents del treball, activitats econòmiques i professionals.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Gestió d'actius

Posem a la teva disposició tota la nostra experiència en la gestió dels teus actius.
Més detalls sobre Gestió d'actius