Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Renda fixa

Renda fixa

La renda fixa són aquells productes financers la rendibilitat dels quals (ja sigui constant o variable) està definida a l'inici de l'emissió. A l'inici es fixa el preu, els cupons/pagaments intermedis i el preu d'amortització final. Durant la vida del bo, els títols variaran en funció de l'evolució dels tipus d'interès. Els valors de renda fixa representen una part proporcional d'un préstec a una empresa privada, entitat pública o a l'Estat. El propietari dels títols es converteix en creditor en la part proporcional a la seva aportació.

Per a aquells estalviadors o inversors amb un perfil més conservador, la renda fixa es converteix en un instrument idoni gràcies a la rendibilitat i el baix risc en comparació d'altres productes d'aquest tipus.

Per tant, el gran avantatge competitiu de la renda fixa és que es tracta d'un producte d'inversió amb un baix risc associat, en el qual l'emissor fa certs pagaments establerts sobre la base d'una quantitat i un temps determinat. D'aquesta manera, es garanteix retornar el capital que s'ha invertit i, amb això, un percentatge de rendibilitat.

En comparació d'altres inversions, el risc associat és baix, ja que des del moment en què comprem renda fixa sabem la rendibilitat que ens donarà.

Rendibilitat de la renda fixa

Aquí hem de diferenciar entre rendibilitat de manera explícita i rendibilitat implícita o cupó zero.

Rendibilitat de la renda fixa explícita

És el pagament dels interessos o cupons que es realitzaran de manera periòdica a l'inversor. Aquesta periodicitat pot ser semestral o anual.

Rendibilitat de la renda fixa implícita o cupó zero

És el pagament que es realitza calculant la diferència entre el preu que paga l'inversor per un producte financer i el preu assignat en el moment d'amortització. En general, aquest tipus de productes té un pagament únic d'interessos en el moment de l'amortització.

A més

Tarifes de renda fixa

Consulta les nostres comissions i cànons per operar amb renda fixa.
Més detalls sobre tarifes de renda fixa

Traspàs de renda fixa

Per tarifes, per servei, per eines, perquè fem fàcil el que sembla difícil, traspassa la teva cartera de renda fixa.
Més detalls sobre traspàs de renda fixa