Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Assegurança de vida TAR

Assegurança de vida TAR

La TAR designa un tipus específic d'assegurances: la Temporal Anual Renovable. Això vol dir que té una prima que es renova any rere any i sempre que el client vulgui.

A causa de la seva versatilitat i adaptabilitat, és una opció molt recomanable: es pot cancel·lar sense gaires problemes i sense penalització (sempre que ho comuniquem en el termini que el contracte estableix); a més, es pot convertir en una assegurança permanent en alguns casos; i fins i tot pot donar-nos l'opció de rescatar part de les primes aportades, podent recuperar una bona part del que hàgim aportat, encara que això també depèn de les condicions establertes per cada companyia.

És una modalitat que pot associar-se a les assegurances de vida, i la seva contractació sol venir de la mà de la sol·licitud d'una hipoteca. Així, l'assegurança de vida TAR cobreix la defunció de l'assegurat, i es pot complementar amb altres cobertures, com la d'invalidesa o malaltia greu.

La quantia del capital també la decideix el client, tenint en compte que la prima augmentarà en funció del capital assegurat. El normal és que el preu es vagi incrementant any rere any, sobretot com més gran sigui l'assegurat: de fet, el normal és que tingui un límit de 65 anys, coincidint amb l'edat de jubilació. I, d'altra banda, no té data de venciment, la qual cosa vol dir que està en vigor fins a la defunció del prenedor.

L'avantatge principal de la TAR és el preu, molt favorable sobretot a curt termini. Però cal anar amb compte: a diferència de les primes constants que ofereixen altres assegurances, aquesta pot donar-nos alguna sorpresa. Per exemple, una malaltia greu podria elevar la pòlissa, i estaríem obligats a pagar la pujada si volguéssim seguir assegurats, ja que en aquesta circumstància seria difícil contractar una nova assegurança amb una altra companyia. Normalment, el preu d'una assegurança d'aquest tipus pot incrementar-se d'un 8 a un 10% l'any, encara que a certa edat i segons les circumstàncies podria assolir fins i tot un 50%. I, tot i que és cert que aquests increments tan forts podrien reduir-se negociant amb el banc, segurament no podríem fer més ajustos a partir d'un cert punt.

Quins tipus d'assegurances hi ha?

  • Les personals, que es contracten a títol individual i avalen l'estabilitat econòmica dels propparents de l'assegurat.
  • Les col·lectives, contractades per empreses, cooperatives, etc. En aquest cas, l'assegurança cobreix la plantilla amb independència que canviï, i a més tenen avantatges fiscals interessants en la declaració de la renda.