Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Productes de venda combinada amb la hipoteca

Productes de venda combinada amb la hipoteca

Els productes de venda combinada amb la hipoteca són tots aquells productes amb què les entitats poden gaudir de millors condicions en el seu préstec hipotecari.

Aquests productes es denominen vinculats perquè van units (vinculats) al diferencial. És a dir: si vinculem un producte a la nostra hipoteca, reduïm el diferencial. Concretament, podríem retallar fins a un 1,3% del diferencial, la qual cosa pot suposar un estalvi de quota de 1.000 € l'any.

Fins l'arribada de la Llei hipotecària, aquests productes associats a la hipoteca no estaven regulats, i moltes vegades els bancs podien exigir-nos la seva contractació com a condició necessària per signar el préstec. Avui dia la llei estableix que, encara que algunes d'aquestes assegurances siguin obligatòries (per exemple, una assegurança de vida del titular que cobreixi el pagament de la hipoteca en cas que es produeixi la mort d'aquest o una assegurança de la llar o de danys que cobreixi l'immoble contra qualsevol eventualitat), cap banc pot obligar-nos a contractar-les amb ell. És a dir, que haurem de contractar-les, però no necessàriament amb l'entitat amb la qual hàgim signat lahipoteca.

Quins són els productes de venda combinada amb la hipoteca

Són els següents: les assegurances de la llar, de protecció de pagaments o de vida; les targetes de dèbit i crèdit; la domiciliació de la nòmina i les domiciliacions de pagaments; els plans de pensions, etc. La llista és llarga, encara que no tots els productes ofereixen la mateixa rebaixa ni són igual d'importants. Per exemple, en el cas d'una hipoteca i com hem esmentat abans, és molt aconsellable (fins i tot obligatori, en aquest cas) una assegurança de vida o una assegurança contra incendis.

Quina rendibilitat ens proporcionen els productes de venda vinculada amb la hipoteca

Per molt que aquests productes impliquin algunes despeses (comissions d'obertura, manteniment, etc.), en general solen compensar la baixada de la hipoteca. Tanmateix, sempre cal analitzar-ho bé, ja que de vegades pot compensar desvincular alguns d'aquests productes, encara que augmenti el diferencial del préstec.

Com podem cancel·lar-los

A la pregunta de si és possible cancel·lar un producte vinculat, la resposta és sí. Per a això haurem de sol·licitar la cancel·lació a la nostra entitat de crèdit per escrit i amb uns mesos d'antelació, assegurant-nos que figuri el número de pòlissa, el número de compte de càrrec i les nostres dades com a titulars. Haurem de tenir en compte possibles càrrecs en concepte de comissions de cancel·lació; en tot cas, haurem d'informar-nos bé sobre les condicions de la nostra hipoteca al registre d'hipoteca i revisar bé l'aplicació d'aquestes comissions, de quina manera s'apliquen i en quins casos.

Els productes combinats i vinculats són iguals?

Són semblants, però la diferència és que els vinculats es comercialitzen de manera independent, permetent al client triar aquells que li resultin interessants. En canvi, els productes combinats es contracten junts, i estan prohibits sota la nova llei. Ja es tracti d'uns o d'altres, el banc sempre haurà d'informar per escrit dels productes que contractem, i de les conseqüències que pot ocasionar-nos el cancel·lar-los. Ara bé: el banc ens ofereix aquest tipus de productes per obtenir una millor hipoteca, amb millors condicions, i, en cas de no contractar-los, això suposarà una pujada de l'interès de la qual sempre ens haurà d'informar.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca