Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Capital amortitzat

Capital amortitzat

El capital amortitzat és la devolució d'una quantitat de diners que s'ha sol·licitat a manera préstec o crèdit. En general, quan una persona torna el préstec, està pagant tant els diners que ha sol·licitat a l'entitat financera com els interessos associats a aquesta operació.

Vegem aquest terme aplicat a un exemple:

Compres una casa, un cotxe o simplement decideixes pagar les vacances d'estiu mitjançant un préstec bancari. Els diners sol·licitats, una vegada aprovada l'operació, els podràs pagar a terminis sota les condicions que el banc ha proporcionat en la seva oferta: terminis, interessos, etc. Quan comences a pagar l'import del deute, ja sigui completament o per parts, estaràs fent front a l'amortització d'aquest capital.

Amortització anticipada

L'exemple anterior fa referència a un pla d'amortització a terminis. Doncs bé, una amortització anticipada és quan decidim pagar, abans del temps estipulat, la totalitat o una part del deute. Sempre que tinguis un préstec, podràs consultar, a través del pla d'amortització, les quotes a pagar mes a mes i el tipus d'interès, si escau.

En cas que vulguis amortitzar anticipadament un préstec o un crèdit, pots fer-ho de dues maneres:

  • Realitzant una amortització parcial
    Abonant en un únic ingrés una part del préstec, cosa que et permetrà reduir l'import que pagues en cada quota. També pots realitzar una amortització parcial mitjançant un ingrés únic, però mantenint l'import de les quotes i reduint el termini de devolució.
  • Realitzant una amortització total
    Abonant abans de la finalització del termini acordat el 100% de les quotes pendents del préstec o crèdit.

Em poden cobrar una comissió extra per amortitzar o fer un pagament anticipat d'un préstec?

Sí, pot passar que l'entitat financera et cobri una comissió per fer un pagament o una amortització d'un préstec de manera anticipada. No obstant això, és molt important que abans de fer aquesta amortització recordis els termes i condicions del préstec per conèixer el cost de la penalització que pot comportar aquesta operació. En general, es cobra un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipada per indemnitzar l'absència dels interessos futurs que generaria aquest préstec i que el banc deixaria de rebre.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques