Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Amortització

Amortització

L'amortització és un terme econòmic i comptable, vinculat al procés existent entre la despesa o depreciació d'un actiu, durant un període de temps.

L'amortització d'un actiu està directament relacionada amb els béns i serveis (una casa, una moto, un vaixell, un electrodomèstic, etc.), mentre que l'amortització d'un passiu està relacionada amb el finançament previst per un creditor i representa el que la persona o una empresa deu a tercers. Un exemple molt comú té a veure amb préstecs que obtenim dels bancs, pagaments a proveïdors, impostos, salaris, etc.

En ambdós escenaris, tant l'amortització activa com la passiva, es tracta d'un valor que es paga en un o diversos períodes de temps definits, on es reparteix el valor en una sèrie de períodes establerts.

Tipus d'amortització

Hi ha diferents tipus d'amortització segons l'objecte o el bé a amortitzar. T'expliquem quins són i te'ls expliquem amb un exemple:

 • Amortització en la depreciació dels objectes
  En aquest cas podríem parlar d'amortització com la divisió del valor d'un actiu pel temps de vida útil de l'actiu esmentat. Vegem aquest concepte en un exemple:
  Acabes de comprar un televisor per un valor de 2.000 €. Podríem calcular que la vida útil o el període d'obsolescència d'un televisor sol estar al voltant dels deu anys.
  Doncs bé, si aquest televisor ens durarà deu anys i hem pagat per la compra 2.000 €, podem dir que cada any estarem pagant per ell 200 €, encara que l'haguem pagat completament a l'inici de la compra.
  La divisió del valor de l'article entre els anys de vida útil és el que anomenem amortització dels objectes. Dit d'una altra manera, cada any amortitzes 200 € sobre el valor complet del televisor.
  Un truc molt interessant en aquest tipus d'amortització, per al moment en què el període de vida útil de l'element arribi a la seva fi, seria el següent:
  Acabes de comprar un televisor per valor de 2.000 €. Doncs bé, si sabem que el període d'obsolescència d'aquest producte és de deu anys i que cada mes estaríem amortitzant 200 €, l'òptim seria que, cada mes, ingressis en un compte d'estalvi aquest “valor d'amortització” perquè, arribats els deu anys, puguis comprar-ne un de nou i no t'afecti econòmicament el fet d'haver de cobrir el pagament d'aquest article. Aquesta tècnica d'estalvi s'anomena amortització tècnica o econòmica.
 • Amortització d'una inversió
  Aquest tipus d'amortització es produeix quan un bé deixa de costar-nos diners per oferir-nos un benefici. Dit d'una altra manera, una inversió es considera amortitzada quan ha acabat de pagar-se amb els mateixos beneficis que ens ha proporcionat.
  Un exemple bàsic pot ser la quota que pagues per anar al gimnàs. Si la quota mensual et suposa 50 € d'inversió, i de cada mes només entrenes set dies, cadascun d'aquests dies t'ha costat, aproximadament, 12 €. No obstant això, si vas al gimnàs cada dia, cadascun d'aquests entrenaments et costarà 1,66 €. D'això es tracta, de saber l'ús suficient que donaràs a aquest actiu perquè resulti una bona inversió.
 • Amortització d'un deute
  Aquest és el model d'amortització més conegut en l'entorn financer. Un deute es defineix com uns diners que deus a una persona o a una entitat financera per un període de temps determinat. L'amortització, en aquest cas, fa referència al pagament d'aquest deute que, en general, es fa a terminis fixos o variables en funció de l'acord a què s'hagi arribat a l'hora d'oficialitzar el préstec o el crèdit. En les amortitzacions d'un deute també s'hi inclou el tipus d'interès estipulat en cada quota.
  Un exemple senzill sobre l'amortització d'un deute pot ser el següent:
  Decideixes comprar un televisor per un valor de 2.000 € i, per pagar-lo, demanes un préstec o un crèdit en una entitat financera. Decideixes finançar el televisor a un termini de 24 mesos i al 0% d'interès. El pla d'amortització en aquest cas per pagar durant els propers 24 mesos serà de 83,33 € (2.000 €/24). Un cop transcorreguts els 24 mesos serà quan hauràs amortitzat el 100% de l'electrodomèstic. En cas de tenir interessos, s'ha d'aplicar aquest percentatge a cadascuna de les quotes i el veuràs reflectit en el pla d'amortització.

A més

Hipoteca mixta

Ni sí ni no. Ni fixa ni variable.
més detalls sobre hipoteca mixta

Credichalet

Un préstec per construir casa teva: des del principi fins al final.
més detalls sobre credichalet