Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Amortització parcial

Amortització parcial

L'amortització parcial de la hipoteca és el procediment de devolució de part dl capital pendent que el banc ens ha prestat, reduint o cancel·lant el deute. A més, hi ha l'amortització total, cas en què amortitzem tot el deute i cancel·lem així la hipoteca abans d'hora.

Podem amortitzar la hipoteca si per exemple tenim estalvis i volem donar-li una empenta al préstec, o si venem l'immoble que hem hipotecat i fem servir els diners obtinguts per saldar el deute.

S'entén que aquesta amortització seria anticipada, ja que estaríem retornant el capital abans del termini de venciment que figura al contracte. Podrem realitzar-la en qualsevol moment del préstec.

Aquest pagament inclourà la part de capital i també els interessos del préstec, que variaran en funció del tipus d'hipoteca: hipoteca fixa, hipoteca variable o hipoteca mixta. A més, realitzant una amortització parcial del préstec podrem fer més petita la mensualitat o bé fer més curt el termini (en aquest cas saldarem abans el deute i reduirem el total d'interessos).

Si reduïm la quota abonarem menys diners en cada mensualitat i podrem estalviar més però no reduirem els interessos, de manera que no estalviarem tant a llarg termini. En canvi, si reduïm el termini pagarem el mateix import, però en liquidar abans la hipoteca pagarem interessos durant menys temps, la qual cosa sí suposarà un estalvi real.

Com hem dit abans, les mensualitats de les hipoteques incorporen el capital prestat i també l'interès. I, com que gairebé totes es regeixen pel sistema d'amortització de quota fixa (o progressiva), la quota és sempre la mateixa, de manera que, perquè sempre paguem el mateix, en la quota variarà la proporció entre capital i interessos. Com que els interessos es paguen sobretot durant els primers anys de la hipoteca, el més aconsellable és realitzar amortitzacions parcials sobretot al principi, per reduir els interessos.

Comissió per amortització anticipada

L'amortització parcial té associada una comissió que variarà en funció del que amortitzem, de l'interès i del mercat, i té uns màxims establerts per la Llei hipotecària (tant en les hipoteques de tipus variable com en les hipoteques de tipus fix) per a aquells préstecs signats després del juny del 2019, que és quan va entrar en vigor aquesta llei.

Val la pena amortitzar?

Doncs, com sempre diem, depèn: s'han de considerar diversos factors abans de fer-ho, com ara el tipus d'interès o la comissió anticipada. La manera més senzilla de veure si ens compensa amortitzar serà comparar el tipus d'interès de la hipoteca amb la rendibilitat que podem obtenir invertint en una altra cosa.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca