Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Titular d'un compte

Titular d'un compte

El titular d'un compte és la persona que signa el contracte d'aquest compte amb l'entitat bancària; a més, serà el propietari dels diners que el compte contingui. I, d'altra banda, si ha contret un deute per haver sol·licitat un préstec, serà en qui recauran les obligacions fiscals. Encara que pugui semblar un tema menor, a l'hora d'obrir un compte serà important que escollim bé la titularitat, ja que el que decidim podrà comportar determinades implicacions i obligacions.

Els comptes bancaris poden tenir un o més titulars: aquesta titularitat es considerarà solidària o indistinta si qualsevol dels titulars pot disposar del capital pel seu compte, sense haver de comptar amb l'autorització de la resta de titulars. En canvi, serà conjunta o mancomunada si necessita aquesta autorització. I serà subordinada si cada titular té una categoria diferent. Per exemple, qui estigui en primera posició no necessitarà autorització de ningú per operar, però sí el segon del primer, etc.

Un altre tema diferent és que sigui l'autoritzat del compte bancari, ja que en aquest cas el signant l'haurà designat per disposar dels diners en nom seu, però no serà propietari del compte, ni dels seus fons. La persona autoritzada tindrà signatura per manejar el compte en nom del seu representat, i podrà disposar del saldo, estendre xecs i fer transferències, i fins i tot sol·licitar informació bancària sense permís del titular. Tot i així, en no ser titular, no tindrà cap repercussió fiscal, ni podrà sol·licitar targetes de crèdit o dèbit a nom seu o cancel·lar cap producte bancari del principal; ni tan sols bloquejar o modificar cap compte o producte en cas de mort del titular principal.

Nomenar un autoritzat

Per autoritzar una persona perquè realitzi qualsevol activitat autoritzada sobre el nostre compte, simplement haurem de sol·licitar-ho per escrit a l'oficina bancària, adjuntant una fotocòpia del nostre DNI.

Titularitat i autorització en un compte obert

Normalment no s'hi poden incloure titulars després que el compte hagi estat obert, però sí autoritzats i apoderats.

I si mor el titular d'un compte?

Quan això passa, els seus hereus el succeiran en drets i obligacions, però en qualsevol cas haurem de comunicar-ho a l'entitat bancària, presentant el certificat de defunció. En aquest moment, el saldo del compte quedarà immobilitzat fins que no s'executi l'herència. En cas que el compte sigui indistint, els altres propietaris podran continuar gestionant-lo. I si té disposició conjunta i un titular mor, la resta de titulars hauran de tenir el consentiment dels hereus.

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes