Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Simulador d'hipoteca

Simulador d'hipoteca

Un simulador d'hipoteques és una eina en línia que serveix per saber quant ens pot costar un préstec hipotecari i si serem capaços de pagar-lo. Pràcticament tots els bancs i les entitats financeres que venen hipoteques l'ofereixen de manera gratuïta, i també algunes entitats que comparen preus de diferents productes financers.

Aquesta mena de calculadora és útil per saber quin préstec hipotecari és el més adequat, en cas que tinguem diverses opcions. I ens permetrà calcular:

  • L'import de la hipoteca. És a dir, el que ens prestarà el banc en funció dels nostres ingressos i del preu de l'habitatge.
  • Les quotes que haurem de pagar cada mes, així com la seva variació en funció de l'índex de referència (normalment l'euríbor) i de l'amortització del préstec. Mentre l'estiguem amortitzant podrem esbrinar què ens resulta més rendible: si reduir quota o el termini, segons els interessos que ens estalviem en cada cas.
  • Els costos de la hipoteca.
  • El total d'interessos que pagarem al final de la hipoteca.

El simulador d'hipoteques també ens ajudarà a calcular les despeses derivades tant de la mateixa hipoteca (taxació), com de la compra de l'habitatge (notaria, registre, gestoria, impostos, etc.). En resum, serà una eina fonamental a l'hora de triar el préstec hipotecari que millor s'adapti a nosaltres.

Com funciona un simulador?

El funcionament d'un simulador d'hipoteques es basa a encreuar la nostra informació personal amb algunes variables, com ara l'import de la hipoteca, el termini, la quota i el tipus d'interès. Combinant totes aquestes dades, podrà oferir-nos les condicions del préstec. Per exemple, podrem calcular l'import de les quotes si hi introduïm l'import de l'habitatge, el tipus d'interès i el termini que manegem.

Quants simuladors d'hipoteques hi ha?

Encara que hi ha simuladors més o menys complexos, en general la majoria fan servir les variables esmentades anteriorment. Alguns més avançats ens oferiran el volum total d'interessos i el quadre d'amortització de la hipoteca, amb la quota, el capital, els interessos i el capital viu mensual. D'altra banda, algunes calculadores treballen amb totes les hipoteques disponibles en el mercat, encara que la informació sempre serà més precisa si consultem cadascuna d'elles en el simulador del banc corresponent. Finalment, hi ha calculadores més complexes que ofereixen informació de com variaria una hipoteca en cas de fer amortitzacions parcials.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca