Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca a tipus variable

Hipoteca a tipus variable

Un préstec hipotecari de tipus variable és aquell el tipus d'interès del qual està format per un diferencial fix que se suma a un índex de referència, que habitualment és l'euríbor.

Com s'estableix el tipus d'interès en una hipoteca a tipus variable?

En els préstecs hipotecaris a tipus variable, el tipus d'interès es calcula prenent com a base l'euríbor, que actua com a índex de referència i fa que la quota mensual pugui variar en funció de les seves fluctuacions i del valor que tingui en el moment en què es realitza la revisió.

L'habitual és que la revisió de l'interès es realitzi cada sis mesos o cada dotze mesos. El període de revisió està previst al contracte del préstec hipotecari.

El tipus d'interès de les hipoteques a tipus variable sol ser menor al que s'ofereix en les hipoteques a tipus fix.

Quin és el termini de devolució dels préstecs hipotecaris a tipus variable?

El termini de devolució màxim que s'estableix per a la devolució de les hipoteques a tipus variable sol ser més elevat en comparació del que s'ofereix en les hipoteques a tipus fix. En augmentar el termini de devolució del préstec, la quantia que es paga en cada mensualitat sol ser menor si la comparem amb una hipoteca fixa, però en aquest punt és important tenir en compte que, en funció del valor de l'euríbor en el moment de la revisió de la hipoteca, aquesta quantia pot variar i fins i tot superar l'establerta en les hipoteques de tipus fix.

Es produeix alguna variació en la quota mensual d'una hipoteca a tipus fix?

En els préstecs hipotecaris de tipus fix la quota mensual variarà en els moments en què es realitzi la revisió de la hipoteca. Aquesta informació ha de constar al contracte del préstec i l'habitual és que es realitzi cada 6 o 12 mesos. La quantia mensual pujarà o baixarà en funció del valor que tingui l'euríbor en el moment en què es realitzi la revisió.

Si l'euríbor puja, la quantia mensual serà més elevada i, en cas que l'euríbor baixi, la quantitat mensual que caldrà pagar també serà menor.