Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Fons d'inversió

Fons d'inversió

Els fons d'inversió són un instrument d'inversió col·lectiva formada per un gran nombre d'inversors (partícips) que aporten capital al fons (participacions). L'entrada (subscripció) o sortida (reemborsament) del capital dels inversors i les variacions de valor dels actius en què inverteix en fons (per tant, el patrimoni del fons) pot augmentar, però també pot disminuir.

El patrimoni del fons anirà variant per dos motius: els fons estan gestionats per una entitat gestora, en el nostre cas Bankinter Gestión de Activos, que identifica les oportunitats d'inversió partint de l'estratègia prèviament fixada a la política d'inversió de cada fons (nivell de risc i mercats en què pot invertir).

La gran diferència dels fons respecte d'altres productes d'inversió rau en la possibilitat que ofereixen als inversors particulars d'accedir a mercats i opcions d'inversió de difícil accés i generalment reservades a grans inversors.

Hi ha una àmplia varietat de fons per a tots els perfils d'inversor: defensius, conservadors, moderats, dinàmics i agressius. És molt important tenir en compte el teu perfil de risc a l'hora de triar un fons. Tots els fons d'inversió, fins i tot els més conservadors, impliquen assumir el risc de pèrdua de capital.

Tipus de fons d'inversió

  • Fons de renda fixa: els fons de renda fixa són aquells que inverteixen en deute emès per governs, administracions públiques i empreses nacionals o internacionals amb l'objectiu de finançar-se: bons, obligacions, deute corporatiu, etc.
  • Fons de renda variable: Els fons de renda variable són fons que inverteixen més del 75% del seu patrimoni en actius financers de renda variable, és a dir, accions, empreses cotitzades en borsa, índexs borsaris, etc.
  • Fons mixtos: són aquells que inverteixen en renda fixa i en renda variable. Cada fons té la seva pròpia estratègia d'inversió, amb diferents percentatges de capital invertit en renda fixa i renda variable.
  • Fons monetaris: són fons que inverteixen en el mercat monetari (lletres, bons, etc.), a molt curt termini.
  • Fons garantits: Els fons garantits són un tipus de fons que asseguren la devolució total o parcial de la inversió inicial, en una data concreta. Aquests fons no sempre estan disponibles, has de consultar-ne la disponibilitat amb el banc.

A més

Fons d'inversió

Coneix els nostres fons d'inversió i descobreix el més adequat per a tu.
Més detalls sobre fons d'inversió

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons