Saltar a la zona de continguts

Bankinter accessible

Un banc per a tothom.

Apostant per l'accessibilitat.

Bankinter, en el marc de la política d'oferir els seus serveis des de la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones, s'ha compromès a fer accessibles els seus portals web d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Amb la iniciativa "Un banc per a tothom", Bankinter s'exigeix adaptar els seus continguts digitals, tant consultius com operatius, als requisits d'accessibilitat definits a escala internacional.

Per aconseguir-ho, Bankinter posa a disposició de les persones que treballen en el disseny, l'elaboració i el manteniment de continguts digitals un conjunt de directrius, pautes i recursos orientats a complir la normativa d'accessibilitat Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, darrera versió de les pautes d'accessibilitat del contingut al web del W3C (World Wide Web Consortium).

Per a Bankinter, l'accessibilitat forma part de dos puntals bàsics de qualsevol desenvolupament digital, la seva qualitat i el disseny universal.

Les directrius de la Política d'accessibilitat digital de Bankinter es basen en la norma UNE-EN 301549:2019, que estableix els requisits d'accessibilitat per a continguts digitals. Aquesta declaració s'aplica als portals web següents:

Consulta Situació del compliment Situació del compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat.

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Hi ha relacions en la informació presentada que es poden transmetre per altres mitjans (programació o textos) [Requisit número 9.1.3.1. Informació i relacions UNE-EN 301549:2019]
 • Hi ha presentacions visuals de text i imatges amb contrastos baixos al web corporatiu [Requisit número 9.1.4.3. Contrast (mínim) UNE-EN 301549:2019]
 • Hi ha algunes pàgines sense títols que descriguin el seu propòsit [Requisit número 9.2.4.4. Finalitat de l'enllaç (en context) UNE-EN 301549:2019]
 • Hi ha algunes operacions on l'indicador d'enfocament del teclat no és visible [Requisit número 9.2.4.7. Focus visible UNE-EN 301549:2019]
 • Podria haver-hi continguts o arxius en format PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre del 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 • De la mateixa manera, podria haver-hi errors d'edició a les pàgines web i als documents finals, tot i que s'està treballant per millorar-los.

Data de l'última actualització: 10 de setembre del 2020.

Accions de millora

S'han adaptat un seguit de mesures tècniques per complir les directrius anteriors, entre d'altres:
 • Optimització

  Optimització de continguts textuals per a la millora de la llegibilitat i interpretació acústica i visual.

 • Contrast visual

  Millora del contrast visual d'elements interactius, per afavorir un maneig més còmode.

 • Estructuració semàntica

  Estructuració semàntica interna i marcatge del codi mitjançant l'especificació WAI-ARIA del W3C, per afavorir l'exploració de continguts.

 • Compatibilidad

  Compatibilidad de componentes informáticos (css, Javascript, etc.). A diferentes navegadores del mercado.

 • Responsive

  Adaptació visual “responsive” de mides i continguts a diferents dispositius.

 • Tecnologia adaptada

  Suport de maneig mitjançant teclat i compatibilitat amb tecnologies adaptades (Jaws, NVDA, VoiceOver, Voice Assistant).

Els nostres serveis adaptats

Serveis adaptats

T'oferim la possibilitat de ser atès per personal sord expert en llengua de signes espanyola i americana, trobar-te en directe a través de videotrucada en la qual pots utilitzar llenguatge de signes o contactar per xat.

Targeta de claus en braille

Les persones amb discapacitat visual poden disposar d'una targeta de claus en braille. Pots sol·licitar-la trucant al telèfon 91 657 88 00 (o +34 91 657 88 00 si truques des de l'estranger) de dilluns a dissabte de 8:00 h a 22:00 h.

Signatura d'operacions per teclat

La signatura d'operacions es realitza gràficament. Hem inclòs la possibilitat d'introduir una suma de coordenades utilitzant el teclat per a persones amb discapacitat visual. Pots sol·licitar en qualsevol moment canviar la signatura d'operacions.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines