Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Carència total

Carència total

Un préstec de carència total és aquell que permet al seu titular ajornar el pagament de les quotes del préstec durant un període de temps pactat.

La carència és un recurs que pot ser d'utilitat en determinades circumstàncies, encara que molt excepcionals, ja que té repercussions sobre el pagament futur del préstec.

Una persona que ha sol·licitat un préstec per un import determinat podrà gaudir d'un cert període de temps en què no pagarà els termes i condicions d'amortització pel préstec: ni la quota mensual, ni els interessos o les comissions aplicats a aquesta operació.

No obstant això, cal tenir molt clar que això no vol dir que l'entitat financera perdoni o no cobri aquests diners d'amortització durant el període en el qual no paguem, sinó que els interessos s'acumularan i, per tant, s'incrementarà la quantia final del deute.

Diferència entre carència parcial i carència total.

En el moment de demanar un préstec a l'entitat financera has de conèixer, amb total transparència, el pla d'amortització: el període de temps en què s'ha de pagar el préstec, les quotes mes a mes, les comissions i el tipus o percentatge d'interès a pagar.

Doncs bé, quan parlem de carència en un préstec, aquesta pot ser de dos tipus: parcial o total.

  • En la carència parcial, el client sol·licita aquesta opció per pagar només els interessos mensuals de la quota, sense amortitzar res de la quota com a tal.
  • En la carència total, per la seva banda, el client no paga absolutament res, és a dir, ni la quota mensual o el capital corresponent que cal tornar a l'entitat financera ni la part proporcional als interessos.

En general, el període de vigència o durada de la carència se sol·licita a l'inici del préstec i la seva aprovació dependrà del risc creditici que tingui el client, l'oferta competitiva de cada banc i el termini de carència.

En quines situacions es demana un període de carència.

Els períodes de carència, ja siguin totals o parcials, solen ser interessants quan es produeixen situacions particulars entre els clients, com, per exemple, una emergència condicionada a la liquiditat econòmica de la persona, situació d'atur, etc.

En cas que la carència la sol·liciti una empresa, és un recurs molt útil a l'hora de finançar un projecte que té futur a llarg termini i la rendibilitat del qual estigui garantida amb vista a poder assumir els costos extres del préstec.

A més

Hipoteca mixta

Ni sí ni no. Ni fixa ni variable.
més detalls sobre hipoteca mixta

Portal immobiliari

Si estàs buscant casa, fes una ullada al nostre portal: 100% de finançament en tots els nostres immobles.
més detalls sobre Portal immobiliari