Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Càrrec a compte

Càrrec a compte

Un càrrec en compte és una obligació de pagament contreta per algú (el deutor o ordenant), que en conseqüència haurà de pagar a una altra persona (el beneficiari). Quan es produeixi, s'anotarà la quantitat en el deure del compte esmentat, disminuint el saldo del titular. L'entitat ens carregarà el rebut, prèvia autorització nostra, com a titulars.

Aleshores es realitzarà el càrrec, la qual cosa suposa sempre l'agilització del pagament entre empreses, en cobrar-se el rebut directament i sense intervenció del client. És a dir, que serà la mateixa entitat bancària la que traspassi una quantitat de diners dels nostres fons al compte d'un tercer, en qualitat de pagament d'un deute. En aquest cas, el client i el titular del compte (com a ordenant del pagament) hauran de consentir l'operació, sia abans que es produeixi el pagament o bé en el moment en què es faci, i havent acordat també la forma de fer-lo: en efectiu, via xec, transferència o rebut domiciliat, entre d'altres.

Per aquest motiu, el càrrec és un mitjà freqüent entre pimes i autònoms, i fins i tot constitueix una opció a la qual de vegades recorren les entitats per ingressar una quantitat en altres bancs sense que això els generi cap cost.

Quina normativa regula els càrrecs

No hem d'oblidar que, en fer un càrrec, el banc estarà realitzant operacions de pagaments i cobraments amb els nostres diners. Per aquest motiu, calia una llei que regulés les condicions sota les quals es fes aquest procés, i més encara amb tots els nous mitjans de pagament que ha propiciat la tecnologia.

En aquest cas, la normativa que regula aquest procés és la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre del 2015, que estableix un entorn segur, fiable i regulat per a aquests mitjans de pagament. Entre altres aspectes, la normativa distingeix entre persones físiques o jurídiques, i dins de les empreses, les grans o les pimes.

Requisits per fer un càrrec a compte

En primer lloc, els comptes hauran de pertànyer a la zona SEPA i estar registrats en euros. A més, les operacions s'han d'executar en igualtat de condicions, tant nacionals com transfrontereres; hauran d'identificar-se per l'IBAN, i a més contenir les dades següents: terminis màxims de càrrec i abonament, despeses i comissions desglossades, tipus de canvi aplicable, si escau, i dades personals de l'ordenant, del servei de pagaments i de l'autoritat supervisora.

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes