Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Clàusula terra

Clàusula terra

El terra hipotecari és una clàusula que regula l'interès mínim d'una hipoteca variable. Aquesta clàusula es fa efectiva si l'índex de referència (euríbor) més el diferencial no arriben al valor establert.

Anteriorment, moltes hipoteques variables es concedien amb la clàusula terra que, en general, sempre es mantenia en el 3%. No obstant això, quan l'euríbor va començar a caure influenciat per la crisi econòmica, a molts hipotecats se'ls va aplicar un tipus d'interès mínim que els afectava, ja que havien de pagar més diners dels que s'haurien abonat si no existís aquest límit.

A causa de la manca de transparència per part d'algunes entitats financeres, al maig del 2013 el Tribunal Suprem va declarar totalment nul·la aquesta clàusula per l'elevat interès mínim incorporat a les escriptures de les hipoteques. Mesos més tard, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que els afectats podien recuperar tot el pagat de més des que se'ls va començar a aplicar aquesta clàusula en les hipoteques a interès variable.

A més

Hipoteca mixta

Ni sí ni no. Ni fixa ni variable.
més detalls sobre hipoteca mixta

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca