Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Rebut bancari

Rebut bancari

Un rebut bancari és el document que una empresa (també conegut com a ordenant, beneficiari o emissor) emet quan un pagador (també anomenat receptor o deutor) fa un cobrament a favor seu. Quan aquesta transacció es realitza a través del banc, el rebut és emès per la mateixa entitat, que abona l'import al compte i després el carrega al pagador.

El rebut és un mitjà de pagament molt utilitzat avui dia, i es fa servir per fer pagaments de manera periòdica o puntual, sobretot entre empreses, o per abonar grans sumes.

Avantatges dels rebuts

En primer lloc, permeten planificar el flux de caixa, ja que ens mostren el dia que es farà el pagament. A més, possibiliten el fet de cobrar sense contratemps: no caduquen ni estan subjectes a cap incidència. És un mitjà de pagament segur, tant per a l'emissor com per al receptor. I és universal, admès per la totalitat dels clients: el 45% de les operacions del nostre país es fan a través de rebuts.

Com emetre un rebut bancari

En primer lloc, haurem de demanar al pagador que signi un mandat SEPA, que és una ordre que regula les transferències i els rebuts i que autoritza l'entitat bancària a carregar els abonaments al compte del pagador. Aquest haurà de contenir els detalls bancaris de l'emissor i del receptor, la data, el tipus de pagament i la referència.

Aquest mandat serà vàlid fins que es revoqui per alguna de les parts, o fins que transcorrin 36 mesos sense que el cobrador presenti el rebut. Per això és important conservar aquest document per protegir-nos davant de qualsevol ampliació del termini de devolució no desitjada.

Domiciliació de rebuts

A l'hora de pagar despeses fixes (la llum, el telèfon, l'aigua), el rebut bancari és una solució molt còmoda, que ens simplificarà moltes gestions. En aquest cas, es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, de manera que el banc els aboni automàticament.

Per anul·lar aquesta domiciliació haurem de comunicar-ho a la nostra entitat bancària abans que transcorri l'últim dia hàbil anterior a aquell en què es passarà el càrrec. A més, cal saber que tindrem el dret de rebutjar un rebut en qualsevol moment, estigui domiciliat o no, en 8 setmanes o 13 mesos.

Diferència entre rebut i factura

Hi ha vegades que fem servir ambdós termes indistintament, però convé establir la diferència. La factura és el document que el cobrador obté amb totes les dades de la transacció quan aquesta s'ha produït. Té valor legal i és obligatòria quan es rep el pagament.

En canvi, el rebut és el document que l'entitat bancària emet com a prova del pagament. Per entendre'ns, en una venda quotidiana, seria el tiquet de compra.

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes