Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Partícip

Partícip

Els partícips són els inversors del fons, persones físiques o jurídiques que aporten els seus diners a un fons d'inversió i per tant en són propietàries. El seu dret de propietat es representa mitjançant el sistema d'anotacions a compte.

En el moment en què una persona fa una aportació al patrimoni comú del fons passa a convertir-se en partícip d'aquest fons. L'aportació es pot realitzar en qualsevol moment, tant en el moment de constitució del fons o amb posterioritat, una vegada que el fons ja ha estat constituït. De la mateixa manera, és possible fer retirades parcials o totals en el moment desitjat.

El nombre de partícips en un fons és variable i cadascun d'ells és propietari de la part proporcional al valor de les seves aportacions. Les disminucions o els augments que es produeixin en el valor del patrimoni són atribuïts de manera proporcional als partícips.

El partícip del fons pot accedir a mercats que no estan a l'abast d'aquells inversors que inverteixin de manera individual. La societat gestora és l'encarregada d'invertir el capital aportat pels partícips en els diferents actius financers que formen un fons d'inversió.

El partícip d'un fons d'inversió únicament tributarà en el moment del reemborsament de les participacions. En el moment del reemborsament es genera un rendiment que serà considerat a efectes fiscals com a pèrdua o guany i que, per tant, s'ha d'integrar en la base imposable de l'estalvi en l'IRPF.

A més

Fons d'inversió

Coneix els nostres fons d'inversió i descobreix el més adequat per a tu.
Més detalls sobre fons d'inversió

Fons socialment responsables

Si, a més de rendibilitat, busques un compromís social, aquest és el teu fons.
Més detalls sobre Fons socialment responsables