Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Deute públic

Deute públic

El deute públic és una emissió d'actius de deute realitzada pels Estats o les administracions públiques per tal de finançar les seves activitats.

A Espanya, per exemple, correspon a la suma de tot el deute de l'Estat central, de les 17 comunitats autònomes i de les administracions locals.

Quan un Estat es declara en dèficit públic, la causa principal s'assigna al fet que ha gastat més del que ha ingressat i, per això, necessita trobar una font de finançament externa, utilitzant l'emissió de títols de deute públic.

Entre els productes de deute públic més coneguts trobem els bons i les obligacions, les lletres del Tresor o els repos.

A més

Renda fixa

Opera en línia en més de 1.000 emissions de deute públic i privat.
Més detalls sobre renda fixa

Traspàs de renda fixa

Per tarifes, per servei, per eines, perquè fem fàcil el que sembla difícil, traspassa la teva cartera de renda fixa.
Més detalls sobre traspàs de renda fixa