Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Execució hipotecària

Execució hipotecària

Una execució hipotecària és un procés a través del qual el banc cobra el deute del préstec si l'hipotecat es retarda en el pagament de les quotes, saldant així el compte pendent. Això passa quan es produeixen impagaments de la hipoteca d'entre tres i sis quotes mensuals. L'entitat reclamarà les mensualitats endarrerides i, a més, la resta de la hipoteca pendent, amb un 20% a 25% d'interès per penalització i les despeses judicials que es generin, que són a càrrec del deutor.

El procés podrà acabar amb l'embargament de l'habitatge i el desnonament consegüent. A més, serà força llarg, encara que es podrà aturar si ens posem al dia en els pagaments o si arribem a un acord amb el banc. I, si finalment passa, es portarà a terme seguint aquests passos:

  • Avís de l'impagament: aproximadament 15 dies després del primer impagament.
  • Comunicació oficial del banc mitjançant SMS, correu electrònic o carta, després del primer mes.
  • Entrada en els llistats de morosos: es produeix al cap de cinc mesos d'impagament.
  • Demanda judicial. La Llei hipotecària ha ampliat el termini per aplicar el procediment (i amb caràcter retroactiu), que ara és a partir del dotzè impagament en la primera meitat de la hipoteca i del quinzè en el segon.
  • Inscripció de les càrregues sobre la propietat en el Registre de la Propietat.
  • Convocatòria de subhasta i publicació a l'ajuntament, al Registre de la Propietat, als jutjats i als BOE, incloent-hi la data, l'hora i el preu de sortida de l'habitatge. En canvi, no és obligatori comunicar aquesta informació al deutor.
  • Celebració de la subhasta. Si no hi ha cap comprador, el banc podrà quedar-se'l al 60% del seu valor. I si aquest preu no supera el nostre deute amb el banc, a més, seguiríem tenint un deute amb ell, que podria saldar-se embargant els nostres béns presents i futurs (comptes corrents, nòmines, etc.).
  • Desnonament. Haurem d'abandonar el domicili, acompanyats per una comitiva judicial, un manyà que canviarà el pany i, si cal, també la policia.

A més

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca

Portal immobiliari

Si estàs buscant casa, fes una ullada al nostre portal: 100% de finançament en tots els nostres immobles.
més detalls sobre Portal immobiliari