Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Gestió passiva

Gestió passiva

Sistema de gestió consistent a aconseguir que el patrimoni gestionat evolucioni exactament igual que el mercat mitjançant la construcció d'una cartera que repliqui l'índex. Per aquest motiu, també és coneguda amb el nom de gestió indexada.

Els fons índex, o fons indexats, es refereixen a tots aquells fons d'inversió que fan servir aquest tipus de gestió. El fons indexat o ETF (fons indexat cotitzat) s'encarrega de seleccionar un grup de títols complint les especificacions de risc de l'inversor. Aquests títols es mantindran en la cartera durant un període força prolongat i d'aquesta manera es minimitzaran els costos de transacció.

L'ús dels fons índex no suposa l'eliminació del risc de mercat, però evita tota la incertesa que es genera en la gestió activa al voltant de si els gestors de cartera seran capaços de superar el mercat.

Aquestes són les característiques principals d'un fons índex:

  • La seva gestió és simple ja que no necessiten gestors altament remunerats i, en conseqüència, són més barats.
  • Tenen una rotació de cartera baixa i per aquest motiu retarden els impostos en concepte de guanys de capital.
  • Segueixen molt de prop els mercats en lloc d'intentar superar-los.

La gestió basada a replicar un índex o mercat permet una major diversificació en la cartera d'inversió. Aquesta diversificació es tradueix en una reducció del risc del fons d'inversió.

La gestió passiva és especialment popular entre els petits inversors que tenen coneixements financers limitats. Aquí no existeix la figura del gestor que decideix quines són les accions en què invertir, ja que simplement segueix de forma passiva l'índex seleccionat.

Dins del concepte de gestió passiva podríem incloure també tots aquells fons o carteres de fons que s'han creat amb l'objectiu d'aconseguir una rendibilitat fixa en un període determinat o una participació en la rendibilitat d'un índex.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons