Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cancel·lació parcial

Cancel·lació parcial

Cancel·lació parcial

La cancel·lació parcial de la hipoteca es produeix quan retornem al banc una part del capital que ens ha deixat de manera anticipada; així ens traurem part del pes, encara que sense acabar de liquidar-la.

Podem fer una cancel·lació i amortitzar la hipoteca en qualsevol moment, si per exemple hem estalviat i volem donar una empenta al préstec. A més, cancel·lant parcialment la hipoteca podrem reduir la mensualitat o bé fer més curt el termini.

Encara que sempre paguem la mateixa quota, en cada una variarà la proporció entre interessos i capital. Cal tenir en compte que, segons el sistema francès que regeix les hipoteques del sistema espanyol, en els primers anys del préstec estarem pagant els interessos i posteriorment abonarem el capital. En cas que reduïm la quota que paguem en cada lletra podrem estalviar més, però no reduirem els interessos i no estalviarem tant a llarg termini. En canvi, escurçant el termini pagarem el mateix import, però liquidarem abans la part corresponent als interessos, la qual cosa sí que suposarà un estalvi real.

Comissió per amortització anticipada

La cancel·lació parcial hipotecària té una comissió associada, provocada per la penalització que l'entitat ens fa pagar ja que, en cancel·lar el préstec abans d'hora, patirà una pèrdua financera.

Tot i que aquesta comissió dependrà del que amortitzem, de l'interès i del mercat, té uns màxims establerts per la Llei hipotecària (tant en les hipoteques de tipus variable en les fixes) per a aquells préstecs signats després del juny del 2019, que és quan va entrar en vigor aquesta llei. En tot cas, aquesta normativa estableix que, per a hipoteques variables, la comissió màxima sigui del 0,25% en els primers tres anys del préstec, i del 0,15% a partir del quart. I, en el cas de les hipoteques fixes, d'un 2% màxim en els primers deu anys i d'un 1,5% a partir d'aquest moment.

En qualsevol cas, podrem intentar negociar aquesta comissió amb la nostra entitat financera.

Val la pena amortitzar?

Doncs, com sempre diem, depèn: s'han de considerar diversos factors abans de fer-ho, com ara el tipus d'interès o la comissió anticipada. En línies generals, si amortitzem haurem de retornar menys diners al banc i podrem estalviar-nos algunes quotes, de manera que a la llarga estalviarem bastant en concepte d'interessos. Si amortitzem en les primeres mensualitats, tindrem menys càrrega fiscal i a més podrem desgravar si vam signar el préstec abans del 2013.

Per contra, haurem d'abonar una comissió de cancel·lació parcial, en primer lloc. A més, si la hipoteca és a interès fix, també pagarem una altra comissió per compensar el risc per tipus d'interès. D'altra banda, cal veure si amortitzar ens interessa fiscalment, ja que si la hipoteca és d'abans del 2013 podrem desgravar i estalviar.

En definitiva, la manera més senzilla de veure si ens compensa la cancel·lació parcial serà comparar el tipus d'interès de la hipoteca amb la rendibilitat que podem obtenir invertint en una altra cosa, i restar les comissions que ens cobrarà l'entitat financera. En general, si el nostre perfil de risc és baix, amortitzar serà una bona opció.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca