Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca mixta

Hipoteca mixta

Un préstec hipotecari mixt estableix durant els primers anys una quota mensual a tipus fix, mentre que la resta del període que duri la vida del préstec estarà determinat per un tipus d'interès variable.

Com s'estableix el tipus d'interès en una hipoteca mixta?

Aquest tipus de préstecs hipotecaris són una combinació de la hipoteca fixa i la hipoteca variable. Això vol dir que durant els primers anys la quantia mensual no varia i es manté, com passa en els préstecs hipotecaris a tipus fix. A partir del moment en què s'hagi pactat que finalitza el període a tipus fix començarà a pagar-se una quantia a tipus variable. Les quotes mensuals variaran, pujant o baixant en funció de l'índex de referència, l'euríbor en la majoria dels casos. Aquesta variació depèn dels terminis establerts per a la revisió dels tipus d'interès, que habitualment es realitza cada 6 o 12 mesos.

Aquesta modalitat de préstecs hipotecaris s'assembla molt a les hipoteques de tipus variable, però inclou algunes condicions especials.

És el mateix una hipoteca mixta que una hipoteca combinada?

Una hipoteca mixta i una combinada són productes financers diferents. Quan parlem d'hipoteca combinada ens referim a un préstec hipotecari que combina l'interès fix i variable de manera simultània, a diferència de les hipoteques mixtes que incorporen l'interès fix en el primer període i l'interès variable en el segon, però mai s'apliquen de manera simultània.

En les hipoteques combinades s'aplica la mitjana d'ambdós tipus d'interès, fix i variable, és a dir, que la variació de l'índex únicament afecta el 50% de l'interès aplicat.