Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Volatilitat o desviació estàndard

Volatilitat o desviació estàndard

La volatilitat és una mesura d'oscil·lació que té com a objecte d'estudi alguna variable. En termes financers, l'objecte d'estudi està relacionat amb els preus de mercat, calculant la desviació que pateix aquesta variable en un període de temps determinat.

Per tant, mesura el grau de variació/dispersió de les rendibilitats d'un fons respecte de la seva rendibilitat mitjana. Mesura el risc assumit en les inversions sobre la base de l'històric de rendibilitats que ha obtingut el fons.

La volatilitat es pot expressar:

  • En termes absoluts, amb xifres monetàries concretes.
  • En termes relatius, fent esment de manera percentual sobre el valor inicial o sobre el que s'està comparant en l'estudi.

Aquest concepte s'utilitza cada vegada més en el món financer, ja que, per exemple, ens mostra si la rendibilitat d'un fons s'ha desviat de la mitjana. Quan la desviació és alta significa que aquest fons ha sofert grans variacions, mentre que si la desviació és baixa significa que les rendibilitats han estat més estables al llarg del període de temps estudiat. Per tant, com més gran sigui la desviació, o com més volàtil sigui, més gran serà el risc.

A més

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons