Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Refinançament d'hipoteca

Refinançament d'hipoteca

Un refinançament d'un préstec hipotecari consisteix a modificar les condicions de la hipoteca i adaptar-les a unes altres condicions que siguin més convenients per a nosaltres.

Això s'aconsegueix mitjançant tres procediments:

Novació

En primer lloc, podem renegociar-ho amb el nostre banc actual. Aquest cas s'anomena novació, i consisteix a refinançar la hipoteca i arribar a un acord amb la nostra pròpia entitat bancària. Així aconseguirem modificar gairebé qualsevol clàusula, sempre que el banc estigui d'acord amb les nostres propostes. Si triem aquesta opció és possible que haguem de pagar una comissió que va entre el 0,1 i l'1% del capital pendent, si l'entitat així ho estipula a les condicions que hàgim signat amb ella.

Subrogació

O podrem subrogar-lo, és a dir: contractar un nou préstec hipotecari amb una altra entitat per obtenir unes condicions millors. Així, podrem canviar les comissions, la vinculació, el tipus d'interès o els terminis, encara que no ens permetrà ampliar el capital o canviar els titulars, per exemple. Per dur a terme aquest procés ens caldrà un bon perfil financer perquè ens acceptin, i una bona solvència per fer front a certs costos que es produiran amb el canvi: potser hi haurà una comissió per subrogació o desistiment, en funció de les condicions del préstec que hàgim contractat.

Nou préstec hipotecari

Finalment, podrem signar un nou préstec hipotecari amb unes condicions més avantatjoses. En aquest cas, també haurem de fer front a les despeses de liquidació de la primera hipoteca, i a les d'obertura de l'altra. Sens dubte, és l'opció més cara ja que cancel·lar la hipoteca implicarà una despesa. Abans de decidir-nos per aquesta opció seria aconsellable intentar renegociar la hipoteca actual (és a dir, novar-la) o subrogar-la en un altre banc. Si volem obtenir un nou préstec hipotecari haurem de revisar, a més, les condicions del préstec actual i les possibles penalitzacions. 

En definitiva, haurem de triar l'opció que més encaixi amb la nostra situació tenint en compte que refinançar sempre té un cost, ja que haurem de formalitzar cada canvi davant notari i escripturar al Registre de la Propietat. Amb això incorrerem en despeses de notaria, gestoria i registre, a més d'haver de pagar la taxació en cas d'ampliar la hipoteca o anar-nos-en a un altre banc. A l'hora de fer-ho, sempre haurem de realitzar una estimació dels nostres ingressos per assegurar-nos que podem fer front als canvis.

Quines condicions podrem canviar en refinançar la hipoteca?

Podrem augmentar el capital (per exemple, per aconseguir finançament extra per a un altre projecte: fer una reforma a casa, comprar un cotxe, etc.) o per saldar altres deutes de targetes o altres crèdits); podrem modificar el període d'amortització, sia augmentant-lo i reduint les quotes o bé disminuint-lo i pagant més en cada quota. Aquest cas és aconsellable si volem estalviar o tenim dificultats a l'hora de complir amb els pagaments, però haurem d'anar amb compte, ja que acabarem pagant més diners al final a causa dels interessos generats. També podrem modificar el tipus d'interès, per exemple reduint-lo o passant de fix a variable i viceversa. Aquest cas podria afavorir-nos si vam contractar un préstec a tipus fix fa temps i volem actualitzar-lo al preu del mercat. Així mateix, podrem reunificar deutes, unint-los sota una mateixa quota per obtenir un interès més favorable.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Portal immobiliari

Si estàs buscant casa, fes una ullada al nostre portal: 100% de finançament en tots els nostres immobles.
més detalls sobre Portal immobiliari