Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Carència parcial

Carència parcial

En el moment de demanar un préstec o un crèdit, ja sigui personal o per a una empresa, t'hauran de proporcionar en tot moment el pla d'amortització que hauràs d'assumir per aquesta operació. Aquest pla d'amortització té algunes variables, com el termini d'amortització, les quotes a pagar cada mes, el tipus de comissions i el percentatge d'interès establert a l'hora d'acceptar el préstec.

El període de carència parcial s'estableix quan el client que ha sol·licitat un préstec demana a l'entitat financera pagar només els interessos mensuals, ajornant així l'amortització mensual de la quota. A diferència del tipus de carència total, en què el client no assumeix el pagament de la quota del capital prestat ni la part proporcional als interessos o les comissions, en la carència parcial es van abonant part dels compromisos financers establerts en el moment d'aprovar la transacció.

És important recordar que tant la carència parcial com la carència total es poden sol·licitar en qualsevol moment de la vida del préstec, tot i que el més recomanable és fer-ho al principi ja que, d'aquesta manera, la quota mensual inicial serà més baixa i, per tant, serà més senzill que el client hi pugui accedir o la pugui assumir.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries