Saltar a la zona de continguts

COMPARADOR D'HIPOTEQUES

Hipoteca fixa o variable Quines diferències hi ha?

I ho podràs fer. Aquí la hipoteca fixa i al costat la variable. Et posem al davant tots els aspectes que cal tenir en compte de cada una d'elles perquè puguis dir “aquesta està millor” o “no ho sé, no ho sé” o “sí, és clar, però què és això de l'euríbor?”.

  • Vols veure les característiques de cada tipus d'hipoteca?
  • Vols comparar d'una ullada les dues opcions?
  • Vols descobrir què t'agrada de cada tipus d'hipoteca i per què?
  • Vols entendre per fi això del TIN, la TAE, l'euríbor...?
Comparador de hipotecas

Fixa o variable? Compara en detall cada una de les nostres hipoteques.

Un quadre complet amb les dades principals de les dues hipoteques: fixa i variable. Quotes, característiques, avantatges, interessos, despeses... Tot a la vista.
Característica
Hipoteca fixa
Hipoteca variable
Com funciona
Pagues la mateixa quota durant tota la durada del préstec hipotecari
Varia i es revisa en funció de l'índex de referència
Avantatge principal
Tranquil·litat. La quota no depèn de l'evolució del tipus d'interès
Subjecta a l'evolució de l'euríbor
Quota mensual
Fixa
Variable
Tipus d'interès
Fix per sempre
Euríbor + diferencial
Termini
Fins a 20 anys, sempre que al venciment no se superin els 75 anys
Fins a 25 anys, sempre que al venciment no se superin els 75 anys
% màxim a finançar
80% primer habitatge
60% segon habitatge
80% primer habitatge
60% segon habitatge
Tipus d'interès/preu
20 anys1
Complint les condicions

TIN anual 3,40%
TAE 4,05%
Sense complir les condicions
TIN anual 4,70%
TAE 5,10%
Fins a 25 anys2
Complint les condicions

Euríbor + 0,75%
TIN Primer any 1,50%
TAE variable 4,94%
Sense complir les condicions
Euríbor + 2,05%
TIN Primer any 2,80%
TAE variable 6,01%
Comissió d'obertura
Si en té (excepte la Hipoteca Casa Eficient)
Si en té (excepte la Hipoteca Casa Eficient)
Despeses hipotecàries
0 € despeses de gestoria
0 € de despeses de registre
0 € despeses de notaria
0€ impost IAJD
249,56 € taxació
0 € despeses de gestoria
0 € de despeses de registre
0 € despeses de notaria
0€ impost IAJD
249,56 € taxació

Falta alguna cosa, oi? T'expliquem que és això de l'euríbor, el TIN, la TAE...

Euríbor

És el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit europees es presten els diners entre elles i és l'índex de referència per a les hipoteques variables. Al percentatge que marca l'euríbor s'hi suma la part fixa que negocies per la hipoteca variable, el que coneixem com diferencial. Per això, si baixa l'euríbor la quota baixa i si puja, puja.

  • L'euríbor varia i es revisa en funció del mercat.

TIN

És el tipus d'interès nominal. És a dir, és un percentatge fix que es pacta per uns diners prestats. Serveix de base per calcular la TAE, per la qual cosa és important, però no és una bona referència per comparar préstecs.

  • No té per què ser anual i no té en compte despeses, etc.

TAE

La taxa anual equivalent TAE ens indica la quantitat real que cal pagar per un préstec. És una fórmula matemàtica que engloba el TIN, les comissions, el termini del préstec i la freqüència de pagaments.

  • Per tant, és el més útil per comparar entre hipoteques del mateix tipus i amb el mateix termini.
  • Per a hipoteques variables, la TAE només és una referència perquè també variarà amb l'euríbor.
Qué hipoteca me puedo permitir

Per què és útil utilitzar un comparador d'hipoteques?

El comparador d'hipoteques et permetrà analitzar, entendre i prendre decisions sobre les diverses hipoteques que hi ha actualment en el mercat: fixa, variable, mixta, etc. És fonamental tenir en compte els avantatges, les condicions i els preus, entre altres factors de cada hipoteca, per tenir d'un sol cop d'ull la hipoteca que s'adapti millor a les teves expectatives i circumstàncies.

Avantatges de comparar hipoteques

A Bankinter hem preparat una taula on podràs comparar els beneficis de les nostres dues hipoteques principals: variable i fix.

Hem desglossat per parts els indicadors principals que has de tenir en compte a l'hora de triar una hipoteca, ja que semblen el mateix, però a l'hora d'amortitzar el préstec hipotecari tenen diferències: tipus d'interès, avantatges, terminis, quota mensual, condicions, productes vinculats, etc.

Documentos para comprar una casa

En què cal fixar-se quan compares una hipoteca?

A continuació t'expliquem detalladament les dades principals en què t'has de centrar a l'hora de comparar hipoteques:

Comissions

A l'hora de signar una hipoteca hauràs de tenir en compte si hi ha algun tipus de comissió, per exemple d'obertura d'hipoteca, comissions per amortització o cancel·lació anticipada de la hipoteca. És fonamental tenir clares totes aquestes despeses addicionals per evitar sorpreses en el pressupost final del teu habitatge.

Finançament

El percentatge de finançament que demanes al banc per a un préstec hipotecari pot variar en funció dels teus estalvis. Actualment, a l'hora de demanar una hipoteca hauràs de tenir estalvis per cobrir com a mínim el 20/30% del valor de l'habitatge més les despeses que suposa aquesta operació. Dit això, les entitats bancàries presten com a màxim un 80% del valor de compra o taxació de l'immoble si es tracta de l'habitatge habitual, i una mica menys (entre el 65%-70%) si es tracta d'un segon habitatge.

Tipus d'interès

El tipus d'interès d'una hipoteca és un percentatge que s'aplica sobre l'import del préstec i que determina quina quota hauràs de pagar cada mes per saldar el deute. Aquest tipus d'interès pot ser a tipus fix (un percentatge constant), variable (índex de referència + diferencial) o mixt (combinació de les dues anteriors).

Els teus dubtes i els de gairebé tothom

Oferta vàlida fins a assolir l'import ofert de 750 milions d'euros per a hipoteques variables, i de 25 milions d'euros per a hipoteques fixes i mixtes.