Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Quotes decreixents

Quotes decreixents

Mitjançant aquest sistema de quotes decreixents, el capital que s'amortitza sempre és el mateix, de manera que els interessos a pagar es van reduint i, en conseqüència, també es redueix la quota a pagar. Si al sistema d'amortització constant se'l coneix també com sistema francès, el d'amortització decreixent també rep el nom de sistema alemany.

Es tracta d'un model en el qual la major part dels interessos es paguen en els primers anys del préstec i es calculen en funció del capital que queda per amortitzar. Per tant, a menor capital, menor volum d'interessos. L'inconvenient principal d'aquest sistema és que al principi es paga més, la qual cosa fa que no es tracti d'un model d'amortització apte per a totes les butxaques.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca