Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Borsa de Madrid

Borsa de Madrid

És el mercat de valors més important del nostre país. Està integrada a Bolsas y Mercados Españoles (BME) i opera amb la referència de l'Índex General de la Borsa de Madrid (IGBM), amb 113 valors negociats.

Aquest organisme reconeix la regulació del mercat com a referència i estableix mecanismes estrictes per a operadors i intermediaris. A més, està adscrit a la Directiva de Mercats d'Instruments Financers i conviu amb altres sistemes nous, com l'SMN.


Se situa al Palau de la Borsa, a la plaça de la Lealtad, en un edifici que a més és seu social de BME. Si bé l'essència del que entenem per borsa se situa als Països Baixos del segle XVI, l'origen de la Borsa de Madrid es remunta a les llotges de contractació del segle XIV, que ja llavors realitzaven transaccions de gra, llana i seda properes al mercat borsari. Des de la seva creació el 1831 és una de les institucions financeres més veteranes del nostre país i ha tingut un paper crucial en el desenvolupament d'Espanya, actuant com un catalitzador del desenvolupament econòmic, canalitzant l'estalvi cap a la inversió i facilitant la mobilitat dels diners.

Aquesta entitat garanteix un context transparent i segur per a empreses i inversors, i compta amb normes de funcionament molt estrictes i control sobre totes les operacions. Així mateix, exerceix un paper protector cap a l'inversor, i disposa de plena autonomia per desenvolupar les seves funcions a través de múltiples mitjans i serveis. Està regulada per una societat rectora, i es regeix d'acord amb una normativa articulada mitjançant circulars (normes internes sobre la contractació i altres funcions de la Borsa de Valors de Madrid) i instruccions operatives (normes concretes d'ordre i coordinació de departaments i membres del mercat ).

En definitiva, al llarg de la seva història s'ha anat adaptant a l'evolució tecnològica i jurídica, així com als serveis i instruments dels mercats internacionals.

Per ser un mercat, en primer lloc, aquesta entitat actua com a punt de trobada d'empreses i inversors: les primeres obtenen finançament emetent actius financers, tant de renda fixa com variable (accions, obligacions, bons, etc.) i els inversors o estalviadors particulars o institucionals persegueixen una rendibilitat per les seves inversions.

Però, a més, la Borsa de Madrid és un mercat secundari. Això vol dir que facilita la negociació i compravenda d'actius financers ja emesos prèviament en el mercat primari, permetent la correcta valoració dels actius mitjançant el seu preu. Sens dubte el seu avantatge principal és la liquiditat, ja que pot convertir fàcilment en diners les accions dels inversors quan aquests ho sol·licitin, independentment de l'horitzó d'inversió.

A més de la seva funció de compravenda de valors, ofereix un servei de consultes i reclamacions i informes anuals, així com formació a través de diferents cursos i màsters.

A més

Mercats

Tota la informació dels mercats a escala mundial, els millors i pitjors valors del dia i les últimes notícies financeres.
Anar a mercats

Accions

Opera en més de 30 mercats financers des del web de Broker o l'aplicació de Broker, ja sigui al comptat o a crèdit.
Més detalls sobre accions