Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Subrogació

Subrogació

El terme subrogació fa referència a una modificació en les condicions d'un contracte que consisteix a substituir una persona per una altra en el compliment d'una obligació o bé en l'exercici d'un dret.

Una de les aplicacions més habituals de la subrogació es dona en els contractes hipotecaris. La subrogació d'una hipoteca pot fer referència a la modificació de la figura del creditor o de la figura del deutor, és a dir, al canvi de banc per millorar les condicions o al canvi de titular de la hipoteca.

 • Subrogació del creditor

  Aquest tipus de subrogació és el més habitual i consisteix a traslladar la hipoteca a un altre banc per aconseguir unes condicions millors sense necessitat de cancel·lar-la o formalitzar-la des de zero.

  El client podrà beneficiar-se d'unes comissions menors o de la reducció dels tipus d'interès. La subrogació hipotecària no està gravada amb cap impost, però si porta implícites les despeses de notari, gestoria, registre i la comissió de subrogació inclosa al contracte.

 • Subrogació del deutor

  És molt habitual quan es compra un habitatge que ja té una hipoteca; en aquest cas, el que farem serà un canvi de titular. Quan això passa, l'entitat bancària haurà de realitzar un estudi de riscos per decidir si pot admetre el nou deutor.

  Aquesta opció permet estalviar-se el pagament d'impostos per aquest concepte, en assumir un deute ja existent, però sí que haurem de pagar les despeses notarials, de gestoria, els registres i la comissió de subrogació que figura al contracte.

  Abans de subrogar una hipoteca, és fonamental informar-se sobre les noves condicions i les despeses que es poden generar per valorar si la subrogació és la millor opció.