Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Perfil de risc

Perfil de risc

A l'hora de demanar una hipoteca, el nostre perfil de risc serà el factor que determini el nostre nivell de solvència per retornar-la. És a dir, quan demanem un préstec hipotecari al banc, aquest realitzarà un estudi que valori la nostra capacitat per fer front a les quotes durant tota la vida del préstec i saldar el deute contret amb ell al llarg dels anys. El resultat d'aquesta anàlisi (també conegut com scoring bancari) serà decisiu perquè el banc ens la concedeixi, i dependrà d'alguns aspectes com el nostre nivell i ingressos, les nostres despeses i altres préstecs que hàgim contret en el moment de la sol·licitud.

Més concretament, l'entitat de crèdit necessitarà conèixer les dades següents:

  • La nostra edat i la nostra situació familiar i personal. Els bancs estimen que en acabar de pagar la hipoteca el titular no hauria de sobrepassar els 75 anys.
  • La nostra situació laboral. Els bancs poden requerir la nostra vida laboral (on es mostri l'antiguitat a l'empresa, la vida laboral continuada i els períodes d'atur), el tipus de contracte (indefinit, temporal, funcionari, interí, autònom...), etc.
  • Els ingressos que percebem. La mensualitat de la hipoteca no ha de superar el 30% dels ingressos nets. Els bancs podran demanar-nos la declaració de l'IRPF més recent, a més de rebuts d'altres préstecs, nòmina, justificants d'ingressos addicionals en cas que percebem altres ingressos com ara lloguers, rendes o pensions.
  • Els nostres actius en propietat, o fincabilitat. És a dir, els béns mobles o immobles (habitatges, locals, garatges, etc.) que tinguem. L'entitat podrà conèixer aquesta dada consultant el Registre de la Propietat.
  • Els possibles deutes i morositat, per a la qual cosa consulten la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), una base de dades que permet conèixer el nostre historial com a sol·licitants.
  • El nostre nivell d'endeutament, que s'obté en computar i sumar els ingressos de la unitat familiar i establint una quota de la hipoteca no superior al 40% de la suma.

Aquest perfil de risc ha adquirit molta importància amb l'entrada en vigor de la nova Llei hipotecària, que obliga les entitats creditícies a valorar els clients d'una manera més exhaustiva.

Realitzar una pretaxació de l'immoble també és una opció molt recomanable perquè ens ajudarà a fer-nos una idea de les nostres possibilitats. Com que els bancs solen concedir el 80% del valor de taxació, haurem de veure si serem capaços d'assumir el 20% restant. En cas negatiu, podrem saber per endavant que no ens concediran la hipoteca, i ens estalviarem molts tràmits.

Realitzar una pretaxació de l'immoble també és una opció molt recomanable perquè ens ajudarà a fer-nos una idea de les nostres possibilitats. Com que els bancs solen concedir el 80% del valor de taxació, haurem de veure si serem capaços d'assumir el 20% restant. En cas negatiu, podrem saber per endavant que no ens concediran la hipoteca, i ens estalviarem molts tràmits.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca