Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Provisió de fons

Provisió de fons

Una provisió de fons són els diners que avancem al banc perquè, una vegada ens hagi preconcedit la hipoteca, pugui fer els tràmits i finançar les despeses inicials de la compravenda de l'immoble, i també les de la signatura del préstec.

Així, el client ingressa aquesta quantitat al seu compte i el banc en disposarà. Com que no és més que una estimació que realitza l'entitat, és força habitual que, una vegada realitzats aquests tràmits, sobrin diners. En aquest cas, el banc liquidarà els comptes amb nosaltres i ens ingressarà el sobrant al nostre compte.

Què inclou la provisió de fons?

Com hem dit, la provisió de fons cobreix les despeses de les escriptures de la compravenda i de la hipoteca: la taxació de l'immoble, els honoraris de la gestoria i del notari, l'IVA en habitatge nou o l'impost de transmissions patrimonials (ITP) si és de segona mà, les despeses del Registre de la Propietat, la comissió d'obertura de la hipoteca i l'Impost d'actes jurídics documentats (IAJD).

De totes aquestes despeses, sens dubte les més significatives són les ocasionades pels impostos, sobretot l'ITP i l'IAJD.

Quina quantitat de diners suposa la provisió de fons?

Tot i que la xifra final variarà en funció de cada entitat bancària, notaria, gestoria i empresa de taxació, i també de la comunitat autònoma on es realitzin els tràmits i la compravenda, el normal és que aquesta quantitat suposi entre el 10 i el 12% del preu total de l'habitatge. A més, haurem de disposar-ne abans de signar la hipoteca i suposarà almenys el 20% d'aquest préstec. 

És a dir, que a l'hora de comprar un immoble amb hipoteca, haurem de disposar de com a mínim el 30% de l'import de la compra.

I què passa després de la Llei hipotecària?

Amb l'entrada en vigor de la Llei hipotecària el repartiment de despeses ha quedat fixat de la manera següent: ara és el banc qui abona les despeses del notari, el registre, l'IAJD i la gestoria; i el client només ha d'abonar la taxació de l'immoble, de manera que la provisió de fons s'ha reduït molt.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable