Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Assegurances combinades amb la hipoteca

Assegurances combinades amb la hipoteca

Les assegurances combinades amb la hipoteca són aquelles la contractació de les quals és, o bé obligatòria, o bé molt recomanable, a l'hora de contractar un préstec hipotecari.

Per tractar aquest tema, en primer lloc parlarem de la Llei hipotecària, ja que ha aclarit una mica la regulació d'aquests préstecs. Tot i que aquesta normativa no regula les assegurances de manera específica, sí que estableix que a l'hora de formalitzar una hipoteca hem de contractar certs productes, encara que no és obligatòria la mediació del banc i podem fer-ho amb una altra companyia. És a dir, que prohibeix la venda d'aquestes assegurances com a condició per concedir-nos el préstec, però sí que permet la venda combinada de productes complementaris per rebaixar l'interès i millorar les condicions del préstec hipotecari. 

Dit això, cal ressaltar que en signar un préstec hipotecari haurem de cobrir certs riscos que garanteixin el pagament al banc en cas que hi hagi algunes incidències, per exemple un incendi o la mort del titular del préstec.

Són obligatòries les assegurances següents:

  • L'assegurança de cobertura mínima per danys sobre l'immoble (per exemple, una assegurança contra incendis),
  • Una pòlissa com a garantia perquè es compleixin les obligacions del contracte de la hipoteca (és a dir, una assegurança de protecció de pagaments o una assegurança de vida).

A més, el banc ens pot oferir algunes assegurances i productes opcionals per rebaixar l'interès de la hipoteca. És el que s'anomena venda combinada (si se'ns ofereix cada producte per separat) o vinculada (si els productes se'ns ofereixen en un paquet indivisible).

Tot i que les assegurances següents no són obligatòries, són les assegurances que habitualment s'inclouen en la proposta del banc per poder oferir-nos unes condicions millors:

  • Assegurança de la llar: si és de danys cobrirà l'estructura o el continent de l'immoble i si és multirisc, a més, assegurarà el que hi hagi a l'interior, el contingut de la llar.
  • Assegurança de vida: cobrirà el deute en cas de defunció, invalidesa profunda o incapacitat permanent del titular.
  • Assegurança de protecció de pagaments: cobrirà l'impagament de les quotes en cas d'invalidesa temporal o atur del deutor.
  • Altres assegurances secundàries (com la de salut o la de cotxe) i altres productes com ara targetes de crèdit, plans de pensions, domiciliacions de nòmina, etc.

Com és lògic, la contractació d'aquestes assegurances combinades amb la hipoteca tindrà un cost addicional, però haurem de fer números per veure si en general compensen la baixada de l'interès del préstec.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca