Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Tipus d'interès

Tipus d'interès

El tipus d'interès, o taxa d'interès, és la quantitat que abona una entitat bancària o financera als seus clients pel capital que inverteixen durant un període de temps estipulat. O, vist des de la banda oposada, és el preu que hem de pagar a un banc per utilitzar els diners que ens presten. El tipus d'interès sempre s'informa a manera de percentatge sobre l'import del capital prestat pel banc o invertit pel client.

Hi ha diversos tipus d'interès, els més comuns són els fixats pels bancs de cada país, els relacionats amb els préstecs hipotecaris i préstecs personals, o els interessos abonats per dipòsits bancaris.

Exemple de tipus d'interès aplicat a un dipòsit bancari.

En un dipòsit bancari de 12.000 euros, el banc et retorna 12.240 euros. Com podem veure, el benefici generat per aquest préstec és de 240 euros. Aquests 240 euros són els interessos abonats o benefici obtingut, de manera que el tipus d'interès aplicat va ser del 2%.

Exemple de tipus d'interès aplicat a un préstec hipotecari.

El tipus d'interès varia en funció del tipus d'hipoteca i el termini triat. En aquest escenari, parlem d'una hipoteca fixa a 15 anys, per un import de 150.000 euros, amb els següents tipus d'interès fixats pel banc: TIN 2,90% i TAE 3,29%.

Hipoteca de 150.000 euros.

TIN: 4.350 euros.

TAE: 4.935 euros.

Import total d'interessos a pagar: 9.285 euros.

Import total del préstec hipotecari + interessos: 159.285 euros.

Variables que influeixen en els tipus d'interès.

Les variables que influeixen en els tipus d'interès són degudes, principalment, a la llei de l'oferta i la demanda que estableix el mateix mercat. Com més baix sigui l'interès, hi haurà una major demanda de recursos financers i, per contra, com més elevat sigui l'interès, hi haurà menys demanda d'aquests recursos financers.

No obstant això, el mercat no és l'únic factor que indica el seu valor. Entre les nombroses variables que poden influir en la definició dels tipus d'interès podem destacar:

  • El deute públic i l'interès real.
  • La inflació i l'índex de preus al consum (IPC).
  • La prima per liquiditat.
  • El risc d'interessos de cada termini de venciment.
  • La prima per risc de crèdit de l'emissor.
  • La situació actual del país: econòmica, social i política.

A més

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa

Credichalet

Un préstec per construir casa teva: des del principi fins al final.
més detalls sobre credichalet