Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Certificat de deute zero

Certificat de deute zero

El certificat de deute zero és un document que acredita que ja no tens contret un deute hipotecari amb el banc o l'entitat financera. Se sol sol·licitar quan acabem de pagar una hipoteca i volem procedir a cancel·lar-la en el registre.

Un cop aclarit què és un certificat de deute zero, solen sorgir altres preguntes com ara: és obligatori cancel·lar la hipoteca en el registre? On aconseguir o gestionar el certificat de deute zero? Etcètera.

A continuació resolem tots aquests dubtes:

  • És obligatori cancel·lar la hipoteca en el registre? En general no és obligatori, però és molt recomanable fer aquesta gestió per estalviar-se tràmits en el futur com, per exemple, si volem procedir a la compravenda de l'habitatge o sol·licitar un nou préstec hipotecari. Dit això, en cas que vulguis vendre l'habitatge a una altra persona, és imprescindible aportar el certificat al nou propietari per poder dur a terme l'operació de compravenda i la seva posterior inscripció al registre.
  • On aconseguir o gestionar el certificat de deute zero? Per gestionar el certificat de deute on s'acredita que tens zero deutes pendents amb el banc o l'entitat financera, ha de ser l'entitat mateixa qui acrediti la situació actual del préstec. Un cop tinguis el certificat, el següent pas serà anar al notari, on també haurà d'estar present un apoderat del banc o l'entitat, per declarar l'extinció del préstec de manera legal.

Els bancs i les entitats financeres estan obligats a proporcionar el certificat de deute zero sense cap cost per als clients.

A més

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.
més detalls sobre hipoteca sin más