Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comissió d'obertura

Comissió d'obertura

La comissió d'obertura és el percentatge que el banc ens cobra en constituir el nostre préstec hipotecari.

La finalitat d'aquesta comissió és, en primer lloc, cobrir les despeses d'administració i de gestió i, a més, realitzar l'estudi de risc del client, necessari per avaluar el seu perfil financer, la seva solvència i la seva capacitat per fer front al deute.

Com a clients, haurem d'abonar aquest import en efectiu en el moment de formalitzar el préstec, i depenent del tipus d'hipoteca que hàgim contractat, podrà vorejar entre el 0,25 i el 3% de l'import total d'aquesta: en una hipoteca a interès fix, aquest percentatge se situarà entre el 0 i el 3%; en canvi, en les d'interès variable oscil·larà entre el 0 i l'1%.

A més, alguns bancs ens oferiran la possibilitat de finançar aquesta comissió, incloent-la en el total del préstec, de manera que al final l'haurem d'abonar, juntament que els interessos que hagi generat.

Encara que al principi es considerava imprescindible per formalitzar la hipoteca i oferir al prestatari els fons que hagués sol·licitat, és important assenyalar que actualment és possible negociar aquesta comissió amb l'entitat bancària.

La Llei hipotecària considera la comissió d'obertura com no essencial, i recomana vetllar per la seva transparència. És fonamental que l'entitat pugui garantir que aquesta comissió es cobri per la prestació d'un servei real i concret; demostrar que s'ha prestat; i que a més el servei hagi estat sol·licitat o acceptat pel prenedor.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca