Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca pont

Hipoteca pont

Una hipoteca pont és un tipus de préstec hipotecari que permet adquirir un habitatge mentre continuem pagant la hipoteca actual. Aquest préstec hipotecari permet unificar dues hipoteques diferents en una quota única amb la condició de vendre l'habitatge antic en un període màxim de cinc anys.

El nou préstec hipotecari permetrà cobrir la quantia pendent de pagament de l'habitatge actual i el cost del nou habitatge, aconseguint fins al 100% del valor de taxació.

Quan s'aconsegueixi vendre l'habitatge, la hipoteca pont es cancel·larà i se substituirà per una hipoteca convencional.

Quins requisits cal complir per demanar una hipoteca pont?

Els requisits necessaris per obtenir una hipoteca pont són similars als d'un préstec hipotecari convencional i impliquen una anàlisi de solvència, la taxació de tots dos immobles i els tràmits fiscals, notarials i registrals habituals.

El valor de la hipoteca pont habitualment no supera el 80% del valor de taxació dels dos habitatges. En funció de l'import que resti pendent de la primera hipoteca, i sempre que aquest sigui baix, és possible obtenir un 100% de finançament per a l'habitatge nou.

El punt que sí que difereix en comparació d'un préstec hipotecari convencional són les garanties. En aquest cas, les garanties exigides solen ser més grans, ja que aquest producte implica un risc més elevat per a l'entitat financera.

Tipus de quotes

Una de les particularitats que ofereixen aquest tipus de préstecs hipotecaris és que hi ha la possibilitat de triar entre tres modalitats de quotes durant el temps que transcorri fins que es vengui l'habitatge antic:

  • Quota normal: aquesta modalitat consisteix en l'amortització tant del capital com dels interessos a un ritme normal.
  • Quota especial reduïda: en aquest cas l'import serà inferior al que es pagarà després d'haver venut l'habitatge original. En aquest cas, la major part de la quantia anirà destinada al pagament dels interessos generats.
  • Quota amb carència de capital: aquesta quota implica el pagament de la part corresponent a l'interès del préstec, el seu cost és més baix que el d'una quota normal però no s'amortitza el pagament del capital pendent de devolució.

Moltes entitats ofereixen una carència de capital per aconseguir quotes més baixes fins que es vengui l'habitatge, la qual cosa es considera un dels atractius principals d'aquest tipus de préstecs hipotecaris. És important saber també que hi ha un cert risc que el valor de l'habitatge baixi fins al moment de la venda.