Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Ràtio de Sharpe

Ràtio de Sharpe

La ràtio de Sharpe és la rendibilitat que ofereix una inversió per cada unitat de risc que assumeix. El Premi Nobel d'Economia William Sharpe va ser l'encarregat de desenvolupar-la buscant saber si la rendibilitat d'una inversió té a veure amb haver pres una decisió intel·ligent o si és deguda a haver assumit més risc. Aquesta ràtio calcula la rendibilitat en funció del risc.

La ràtio de Sharpe és una variable que ens serveix per comparar fons del mateix tipus. És un factor força significatiu que cal tenir en compte, encara que sempre s'aconsella complementar-lo amb d'altres. Per mesurar la qualitat d'un fons és important tenir en compte la seva rendibilitat, així com el factor risc. No es pot afirmar que un fons és millor que un altre perquè ha estat més rendible en un període de temps determinat. Cal mesurar la relació entre els factors rendibilitat i risc, que és exactament el que fa la ràtio de Sharpe.

Aquesta ràtio s'ha estès en els últims anys, ja que és una forma molt senzilla d'avaluar el rendiment dels fons d'inversió. Com més arriscada sigui una inversió, més rendibilitat s'espera. Amb aquesta ràtio podem comprar carteres de diferents riscos i saber quina ha estat més reeixida i ha obtingut una rendibilitat addicional per invertir en actius més arriscats.

Com es calcula?

Es calcula un cop descomptada la rendibilitat d'un actiu lliure de risc, que sol ser la lletra del Tresor o un índex com l'euríbor. La forma de calcular-la és dividint la rendibilitat d'un fons d'inversió menys la taxa d'interès sense risc entre la volatilitat o el que anomenem desviació estàndard en un període de temps determinat:

Ràtio de Sharpe = Rend. del fons - Taxa d'interès sense risc / Desviació estàndard.

Com més alta sigui la ràtio de Sharpe, millor és la gestió del risc i, per tant, la rendibilitat del fons compensa el risc assumit. Ràtios de Sharpe superiors a 1 es consideren molt bones, ja que ofereixen més rendibilitat a mesura que el fons assumeix més risc. Per tant, mesura de manera numèrica la relació que hi ha entre la rendibilitat i la volatilitat històrica en un fons d'inversió. Com més volatilitat, més risc, ja que augmenten les probabilitats que aquest fons tingui un retorn negatiu. De manera senzilla: com més oscil·la un fons, més gran és la seva volatilitat.

Com més alta sigui aquesta ràtio, més desitjable serà la inversió, ja que el risc estarà compensat amb la volatilitat. Quan una ràtio de Sharpe és negativa, indica que el rendiment és menor al de la rendibilitat sense risc. Com més alta sigui aquesta ràtio, millor.

A més

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics

Gestió d'actius

Posem a la teva disposició tota la nostra experiència en la gestió dels teus actius.
Més detalls sobre Gestió d'actius