Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Quota constant

Quota constant

Es tracta del sistema més utilitzat per calcular préstecs o hipoteques. Tal com el seu nom indica, les quotes són constants, la qual cosa significa que al llarg de tota la vida del préstec en totes les quotes es paga el mateix llevat que es variï el tipus d'interès. Aquest model de pagament també és conegut amb el nom de sistema francès.

En aquest cas, la quota es compon de dues parts: els interessos corresponents a cada període més una part d'amortització del préstec a liquidar. D'aquesta manera s'aconsegueix liquidar el deute a poc a poc sense necessitat de fer previsions a llarg termini.

La major part de les hipoteques fixes i de les hipoteques variables són de quota constant. La diferència és que en les hipoteques fixes la quota constant és la mateixa al llarg de tota la vida del préstec i en les variables aquesta constància va en funció de la revisió del tipus d'interès. És aquest sistema el que fa que al principi d'una hipoteca la major part de la quota correspon al pagament d'interessos i molt poc capital i aquesta relació es va invertint a mesura que passa el temps.

El motiu pel qual les entitats financeres opten per aquest sistema és perquè els permet fer una previsió exacta dels ingressos mensuals amb els que comptaran per part dels clients que tinguin hipoteques. Per al client també resulta beneficiós ja que té una quota constant (o gairebé constant si es tracta d'una hipoteca a tipus variable). En cas que pugi o baixi el tipus d'interès, la quota es recalcula i es modifica sobre la base d'aquest sistema.