Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Moratòria hipotecària

Moratòria hipotecària

Aquesta circumstància hipotecària es produeix quan l'entitat bancària ajorna els pagaments d'una hipoteca durant un període de temps. Bàsicament consisteix en la demora de les quotes, i està subjecta a un termini i a unes condicions determinades. Els motius poden ser múltiples, però bàsicament estan relacionats amb aquelles situacions que afecten la solvència del client, i estan subjectes a unes condicions d'acceptació. En alguns casos més excepcionals, pot ser l'Estat mateix o l'autoritat que correspongui qui impulsi aquesta moratòria (per exemple, davant la situació actual provocada per la COVID-19).

En què es diferencia una moratòria d'una carència hipotecària?

Encara que són termes molt semblants perquè es refereixen a la incapacitat de fer front al pagament, tenen algunes diferències. La carència hipotecària implica la reestructuració del préstec per retornar-lo d'una forma més flexible. Pot ser total, si se suprimeix la quota del principal i els interessos durant un període pactat, o parcial, si només s'abonen els interessos. La carència es negocia dins de les condicions generals del préstec. En canvi, la moratòria és determinada per una institució aliena al banc (l'Estat o l'autoritat econòmica pertinent), i aquest no té poder de decisió, ni de negociació, causa del seu caràcter de força major o excepcionalitat.

Situació especial COVID-19

La situació especial que ens afecta des de fa un any ha provocat una disminució de la solvència dels consumidors, subjectes a ERTO, ERO i acomiadaments que han afectat greument la seva capacitat econòmica. Per això, s'ha publicat el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, que regula les moratòries ja previstes als Reials decrets llei 8/2020 i 11/2020, de 17 de març i 31 de març del 2020, respectivament. Aquests decrets protegeixen els deutors vulnerables com a conseqüència d'aquesta emergència sanitària. Així, podran acollir-se a una demora màxima de nou mesos que no implica un pagament futur més elevat com a conseqüència de l'ajornament. S'hi poden acollir els deutors formalitzats abans del 18 de març del 2020, que hagin sol·licitat un préstec per a la compra d'habitatge habitual, d'un immoble destinat a l'activitat econòmica o d'un habitatge no habitual en situació de lloguer, la renda dels quals s'hagi deixat de percebre. Aquests deutors hauran d'estar en situació d'atur o de caiguda mínima del 40% de les vendes; tenir un límit d'ingressos per unitat familiar (en funció de cada cas); famílies que destinaran un mínim del 35% dels ingressos a pagar la hipoteca i els subministraments bàsics (llum, aigua, gas); i quan el pagament de la hipoteca suposi un 30% més de la renda familiar a causa de la COVID-19.

Si estem interessats a sol·licitar-la, haurem de fer-ho a través del banc que ens hagi concedit el préstec. Aquest resoldrà els nostres dubtes, ens ajudarà amb la tramesa de la documentació pertinent i amb la gestió de la moratòria.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca