Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Novació

Novació

La novació és la modificació o l'extinció d'una de les parts d'un contracte a través d'un nou acord entre les parts. "Novació" és un terme molt utilitzat en l'àmbit financer i té una de les seves aplicacions més habituals en les condicions dels préstecs hipotecaris.

En l'àmbit de les hipoteques parlem de novació hipotecària per referir-nos a qualsevol canvi realitzat en un contracte hipotecari després d'haver-lo contractat. Com que el contracte ja està en vigor, aquest tipus de canvis requereixen un nou acord entre les parts implicades per a la renegociació del contracte.

Quin tipus de canvis es preveuen en una novació hipotecària?

Hi ha multitud d'aspectes que es poden modificar a través d'una novació hipotecària. Aquests són alguns dels més habituals:

  • Podem modificar el tipus d'interès que es va pactar a l'inici i passar d'un tipus fix a un de variable o al contrari, així com renegociar el diferencial.
  • Modificar el titular del préstec.
  • Augmentar el termini per reduir la quota mensual o reduir el termini augmentant la quota mensual.
  • Incrementar l'import, és a dir, realitzar una ampliació de la hipoteca.
  • Modificar les garanties per alliberar garanties existents o incorporar-ne de noves.
  • Aplicar alguna variació relacionada amb el sistema de liquidació, com ara incorporar un període de carència o alguna altra variació relacionada amb aquest aspecte.

En funció de la modificació que es realitzarà, variaran les gestions necessàries per poder dur a terme la novació hipotecària: pot ser necessària una nova escriptura pública, inscripció al registre, pagament d'impostos, etc.

Quant costa modificar una hipoteca?

Una novació hipotecària implica realitzar una nova operació, tornar a negociar preus i riscos, i sol tenir un seguit de comissions de novació associades que ens cobrarà l'entitat bancària, entre les quals s'inclouen:

  • Comissió de novació de la hipoteca
  • Despeses de notaria
  • Registre de la Propietat, en cas que sigui necessari
  • Despeses de gestoria

La novació hipotecària pot suposar un seguit d'avantatges, ja que és més econòmica que la cancel·lació de la hipoteca, permet estalviar diners i permet millorar les condicions de la hipoteca.