Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - High Yield (bons escombraries)

High Yield (bons escombraries)

Els high yield, també anomenats bons escombraries o bons d'alt rendiment, són títols de renda fixa emesos per una empresa o estat que tenen baixa qualificació creditícia; generalment estan qualificats per sota de l'anomenat grau d'inversió. Aquest tipus de bons es caracteritzen per un alt risc d'impagament tant dels interessos com del capital, però en contraposició ofereixen una rendibilitat elevada.

La classificació de bo escombraries pot estar determinada principalment per dues casuístiques:

  • L'emissor dels bons té un ràting situat en el grau especulatiu.
  • L'estructura mateixa dels bons.

A l'hora de qualificar un emissor amb un ràting high yield, les agències de ràting tenen en compte si tenen necessitats especials de finançament o nivells d'endeutament elevats, si són pertanyents a un determinat sector que impliqui un major risc o si és un emissor conegut en el mercat.

A més dels emissors qualificats dins del grau especulatiu, els bons escombraries o high yield també poden ser emesos per empreses amb ràting de grau d'inversió. Les companyies que acudeixen al mercat amb emissions d'aquest tipus busquen principalment obtenir fons amb un venciment més ampli i, al mateix temps, diversificar les seves fonts de finançament.

El mercat de bons escombraries sol comptar amb inversors especialitzats que estan disposats a assumir un risc més gran a la recerca d'un major rendiment. La major part dels inversors considerats “inversors tradicionals” no tenen permès invertir en aquest tipus de bons.

Aquests deutes qualificats com a molt baixos ofereixen uns rendiments molt més elevats, per la qual cosa es converteixen en instruments atractius per a determinades estratègies financeres. El valor d'aquests bons escombraries estarà més afectat que aquells bons de grau d'inversió, ja que hi ha la possibilitat de la suspensió de pagaments.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics