Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Accions

Accions

Què és una acció?

Són les parts alíquotes de capital en què es divideix el capital d'una societat o empresa. Habitualment, les empreses emeten accions amb l'objectiu de captar recursos.

És a dir, en els mercats primaris, les companyies emeten i venen accions, i amb elles obtenen finançament per a les operacions de l'empresa.

El valor de totes les accions d'una companyia representa la seva capitalització en el mercat. Cadascuna d'elles atorga uns drets econòmics i polítics al titular (també anomenat accionista, posseïdor o tenidor), que, per tant, és propietari d'una part d'aquesta empresa, la qual cosa li atorga dret a participar en els beneficis o a votar a les juntes d'accionistes, tot en funció del nombre o la proporció d'accions que tingui.

Tipus d'accions

Hi ha diferents tipus o classes d'accions, i cada una marca els privilegis obtinguts pels tenidors. Els tipus més comuns són les ordinàries i les preferents. Es coneixen com ordinàries les que atorguen a l'accionista dret de vot en una Junta General d'Accionistes i obtenen uns dividends en funció de la política de repartiment de beneficis que l'empresa estableixi. És el tipus més comú.

Les accions preferents, a més, atorguen algun privilegi addicional que els dona prioritat enfront dels accionistes comuns (accions ordinàries). Habitualment, aquests privilegis solen consistir en una participació més gran en el repartiment dels beneficis o la prioritat en el repartiment d'actius en el supòsit de liquidació de la companyia. També és comú que, de vegades, aquest privilegi impliqui la pèrdua d'altres drets, com el de vot.

És habitual que calgui tenir un determinat nombre d'accions d'una classe determinada per poder exercir drets com el vot o l'assistència a juntes d'accionistes. Per exemple, la companyia pot establir com a requisit d'assistència a la junta tenir almenys 100 accions, o que cada 100 accions tinguin dret a un vot.

D'altra banda, no totes les accions d'una companyia es troben en circulació en el mercat. Les accions que realment es troben en circulació són aquelles que són susceptibles de ser comprades o venudes (negociades) en els mercats de valors, i es coneixen com a free float.

A més

Traspàs de valors

Amb el servei Canvia de Banc traspassar els teus valors a Bankinter és molt fàcil. T'expliquem tot el que cal per poder-ho fer.
Més detalls sobre traspàs de valors

Aplicació Broker

Si vols estar sempre connectat i operar quan vulguis i on vulguis, per què no et descarregues l'aplicació Broker?
Més detalls sobre aplicació Broker