Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Impost d'actes jurídics documentats

Impost d'actes jurídics documentats

L'impost d'actes jurídics documentats (AJD), conegut com l'impost de les hipoteques, es realitza sobre escriptura notarial amb l'objectiu de legalitzar tots els documents mercantils i administratius corresponents al préstec hipotecari.

L'impost d'actes jurídics documentats està regulat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, sota la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Aquest impost és una despesa extra que han d'assumir els propietaris o la persona, sia física o jurídica, que està interessada en la compravenda d'una casa, un local o qualsevol altre tipus d'immoble. Aquest impost, segons el preu de l'immoble, pot representar fins al 70% del total de despeses hipotecàries.

Quin percentatge suposa l'impost d'actes jurídics documentats?

Si adquiriràs un habitatge a Espanya, el percentatge a pagar dependrà de la comunitat on es formalitzi el préstec. El percentatge sol oscil·lar entre el 0,5% i l'1,5% del valor de compravenda.

Andalusia, Aragó, la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia i Múrcia són algunes de les comunitats que apliquen un gravamen major (1,5%).

En la banda oposada, hi ha altres comunitats com Ceuta, Melilla, Navarra i el País Basc que apliquen un 0,50%.

I, en el terme mitjà, es troben Castella-la Manxa amb un 1,25%; Astúries, Balears i Extremadura amb un 1,2%; Canàries, Cantàbria i La Rioja amb un 1% i, finalment, Madrid amb una taxa del 0,75%.

Actes jurídics documentats per comunitat autònoma:
Comunitat autònoma
Tipus general
Andalusia
1,50%
Aragó
1,50%
Astúries
1,20%
Balears
1,20%
Canàries
1,00%
Cantàbria
1,50%
Castella-la Manxa
1,25%
Castella i Lleó
1,50%
Catalunya
1,50%
Ceuta
0,50%
Comunitat Valenciana
1,50%
Extremadura
1,50%
Galícia
1,50%
Madrid
0,75%
Melilla
0,50%
Múrcia
1,50%
Navarra
0,50%
País Basc
0,50%
La Rioja
1,00%

Aquest impost de les hipoteques sol oferir reduccions o fins i tot extincions amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge a diversos col·lectius com ara famílies nombroses, joves o persones amb discapacitat, entre d'altres.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca