Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Valor liquidatiu

Valor liquidatiu

El valor liquidatiu és el valor de cada participació en un fons d'inversió.

Quan es decideix invertir en un fons d'inversió, el que s'està fent és comprar participacions d'aquest fons, és a dir, un tros de tot el total. Són aquestes participacions les que tenen un preu concret, que és el que anomenem valor liquidatiu, i aquest ens permet conèixer l'evolució de la rendibilitat del fons d'inversió.

Com es calcula el valor liquidatiu?

Per calcular el valor liquidatiu d'un fons d'inversió, es divideix el patrimoni del fons entre el nombre de participants que hi ha. La persona que invertirà en el fons d'inversió no necessita fer aquest càlcul, ja que és la gestora del fons la que calcula diàriament el valor liquidatiu de tots els seus fons.

El càlcul seria de la manera següent:

Valor liquidatiu = valor del patrimoni net del fons / nombre de participacions en circulació

El patrimoni del fons és variable en funció de les subscripcions o els reemborsaments de participacions d'aquells que el componen. Això no afecta el valor liquidatiu del fons, ja que aquest es manté amb les aportacions i retirades de diners. El que sí que afecta el valor liquidatiu és l'evolució dels preus i com de rendibles o no siguin els actius del fons en el qual s'inverteix. Com que el valor del patrimoni del fons és variable, també ho és el preu. Per això, el valor liquidatiu és el preu d'una participació un dia determinat i es calcula diàriament.

Sempre és interessant conèixer aquest valor, ja que és el preu al qual l'inversor paga aquelles participacions del fons d'inversió que li interessi adquirir. A més, serveix com a referència per conèixer la rendibilitat del fons en qüestió i, per tant, fer-se una idea del benefici que es podrà obtenir en cas que l'inversor decideixi vendre les seves participacions en el fons d'inversió.

D'aquesta manera, si l'inversor decideix vendre les seves participacions quan tenen un preu superior al que tenien quan les va comprar, guanyarà diners amb la inversió. En el cas contrari, si en el moment de la venda tenen un preu menor, l'inversor no recuperarà tots els diners que va invertir inicialment. Un fons d'inversió funciona com qualsevol altre procés de compravenda.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Fons socialment responsables

Si, a més de rendibilitat, busques un compromís social, aquest és el teu fons.
Més detalls sobre Fons socialment responsables