Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Remuneració

Remuneració

En general, la remuneració (també anomenada retribució) és qualsevol pagament o benefici obtingut a canvi de la cessió de competències professionals, intel·lectuals, diners que s'inverteixen a llarg termini, estalvis, etc.

En el món laboral, aquest terme remet a tot aquell tipus de retribució o contrapartida que intercanvien dos o més participants per la prestació d'un servei. 

En general, aquesta recompensa està associada a un salari; al pagament d'una nòmina que l'empresa lliura als seus empleats pel fet d'exercir un lloc de treball. Així, el treballador ofereix els seus coneixements o la seva mà d'obra per al bé o benefici de l'empresa, i l'empresari el compensa econòmicament.

Pot ser en brut (que serà el que el treballador percebi sense retencions ni comissions aplicades per l'estat), o en net, amb aquestes cotitzacions ja descomptades.

Ara bé: des del punt de vista d'un producte financer o bancari, aquesta gratificació fa referència a tots els beneficis o guanys que ofereix un actiu —ja sigui un fons d'inversió, un dipòsit, un compte d'estalvis, un estalvi a llarg termini, etc.— pel fet d'haver-lo contractat. En altres paraules, el benefici o guany que reporta a l'inversor.

Tipus de remuneració 

Remuneració salarial 

Aquest tipus de guany engloba tots aquells beneficis que rep una persona (en aquest cas, l'empleat) que ha estat contractada per una empresa, sia de manera directa o bé indirecta (treballador per compte propi, autònom o freelance), a canvi de proporcionar coneixements, experiències intel·lectuals o professionals, i amb l'objectiu de fer complir les expectatives i els objectius del negoci (ocupador).  

Remuneració en espècie 

Aquesta categoria inclou tots els beneficis socials que un treballador o empleat rep per part de l'empresa. Així, a més de rebre la nòmina o retribució salarial, l'empleat percebrà altres beneficis com ara abonaments de transport, xecs restaurant, formació, o bé una assegurança de vida o de salut o un pla de pensions per a ell i la seva família, amb unes condicions preferents.

A més d'aquest tipus de remuneració, l'empleat podrà negociar amb l'empresa altres beneficis, com un augment de salari de tant en tant, una bonificació anual o dies de vacances, entre d'altres. 

Remuneració proporcional

També anomenat salari a comissió, és un percentatge que depèn del benefici que l'empresa obtingui i que es reparteix de manera proporcional entre els empleats en funció del seu càrrec, antiguitat, etc.

A més

Fons d'inversió

Coneix els nostres fons d'inversió i descobreix el més adequat per a tu.
Més detalls sobre fons d'inversió

Trasllat de comptes

La millor manera d'ajudar-te? Posar-t'ho fàcil. Amb el nostre servei de trasllat de compte t'ajudem a gestionar el que necessitis.
Més detalls sobre Trasllat de comptes