Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Extracte bancari

Extracte bancari

Un extracte bancari és un document emès per una entitat bancària que inclou el saldo disponible i el resum dels moviments que s'han produït al compte bancari, la targeta de crèdit o el producte financer durant un període de temps determinat.

Tradicionalment era habitual rebre l'extracte bancari mensual en paper. Actualment, la major part de les entitats han deixat d'enviar-lo en paper ja que la banca en línia ofereix als seus clients la possibilitat de consultar aquesta informació en qualsevol moment i lloc. La majoria de les webs i aplicacions de banca en línia permeten, a més de consultar els moviments, descarregar el document de l'extracte bancari.

L'extracte bancari inclou tots els moviments realitzats al compte, com les retirades de diners, moviments en caixers automàtics, ingrés de nòmines, rebuts domiciliats, cobrament o pagament amb xecs o moviments de la targeta de crèdit.

L'extracte bancari inclou la informació següent sobre cadascun dels moviments del compte:

  • Concepte de l'operació: figuraran a l'extracte totes aquelles operacions que suposin una variació en el saldo del compte.
  • Data: l'extracte inclou dues dates per a cada operació, una d'elles és la data en què l'operació es va realitzar i l'altra, la data de valor, que és la data a partir de la qual els abonaments a compte començaran a generar valor i, en el cas dels càrrecs, la data en què deixen de generar-lo.
  • Import: reflecteix els pagaments en negatiu i els ingressos en positiu.
  • Saldo resultant: és l'import de diners que estarà disponible al compte perquè el titular pugui utilitzar-lo lliurement.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.
més detalls sobre hipoteca sin más