Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quina deducció fiscal tenen els plans de pensions?

Des del primer moment que contractes un pla de pensions has de saber que pots deduir les aportacions al pla en la base imposable de la declaració de la renda i, d'aquesta manera, pagar menys impostos.

Aquests productes d'inversió no només aporten a futur uns diners extres amb vista a la jubilació, sinó que, a més, mentre estàs treballant, podràs gaudir de beneficis fiscals interessants, els quals analitzarem a continuació.

A l'hora de fer la declaració de la renda, Hisenda et permet desgravar o descomptar de manera directa les aportacions periòdiques que hagis fet al teu pla de pensions. Només has de tenir en compte que aquestes aportacions tenen un import màxim del 30% dels rendiments nets del treball o les activitats econòmiques, amb un límit de fins a 8.000 euros.

Quan estiguis gestionant la declaració de la renda, per poder beneficiar-te d'aquest estalvi fiscal, a l'esborrany, a les caselles 400 i 409, pots descomptar directament de la base imposable els diners invertits al teu pla de pensions.

D'altra banda, hi ha altres avantatges o bonificacions a gaudir per tercers si fas el traspàs del pla de pensions a una altra entitat.

Simulador de rescat de plans de pensions

Coneix totes les opcions sobre el rescat del teu pla de pensions a través del nostre simulador.

Simular rescat de pla
Rescate de plan de pensiones

Quins avantatges fiscals podem obtenir en el moment de rescatar un pla de pensions?

Totes les aportacions que facis als plans de pensions són deduïbles de la base general en la declaració de la renda. Hisenda, com hem esmentat anteriorment, ens permet recuperar un percentatge del que hem aportat, diners que hauries aprofitar amb vista al futur quan hagis de rescatar el pla de pensions, ja que els imports procedents dels plans de pensions tenen la consideració de rendiments del treball i tributaran com a tals.

És en el moment en què deixes de treballar i comences a gaudir de la jubilació quan has de pensar en com rescatar el teu pla de pensions. Aquest rescat es podrà fer de diverses maneres: en forma de capital, de renda, de forma mixta o en forma de renda vitalícia.

Recordem que rescatar el pla de pensions en forma de capital suposa cobrar-ho tot de cop. Hem de tenir en compte que aquest sistema elevarà el nostre tipus impositiu, de manera que la càrrega fiscal serà més elevada.

El rescat en forma de renda, que és el més habitual, vol dir cobrar el capital mes a mes, de manera trimestral o semestral. El client podrà configurar la periodicitat i també la quantitat de diners que vol rebre. Si decidim rescatar el pla de pensions per mitjà d'aquest sistema de renda, el nostre tipus impositiu serà més baix, per la qual cosa és una bona estratègia d'estalvi fiscal.

El rescat d'un pla de pensions de forma mixta és una barreja dels dos anteriors, rescatant una part del capital i deixant la resta en forma de renda, per optimitzar les exempcions fiscals i no sobrepassar els trams fiscals més elevats.

En el rescat de plans de pensions en forma de renda vitalícia, si les condicions del pla ho preveuen o s'arriba a un acord amb l'entitat bancària, el client, en comptes d'anar cobrant a poc a poc el capital estalviat fins que s'esgoti, podrà percebre periòdicament la quantitat pactada en forma de renda vitalícia, la qual tributarà com a rendiment del treball.

A més

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions

Carteres model

Consulta tots els informes de carteres model de plans de pensions.
Més detalls sobre Carteres model