Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és una EPSV?

Són un instrument de previsió social per a residents al País Basc i el seu objectiu és crear un sistema d'estalvi conformat per les aportacions dels socis durant el seu període d'activitat laboral per percebre'l quan arribin a la jubilació, tot complementant la pensió pública de jubilació.

EPSV és l'acrònim d'entitats de previsió social voluntària i són similars als plans de pensions, encara que tenen els seus propis límits d'aportació i algunes diferències en les prestacions.